Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Ultrasonografi ile Prenatal Klippel - Trenaunay - Weber Sendrom Tanısı: Olgu Sunumu Özet   PDF
Hülya DEDE, Dilek UYGUR, A. Seval ÖZGÜ ERDİNÇ, Hakan TİMUR, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Ultrasonografik Belirteçlerin İlk Trimester Gebelik Sonuçlarını Öngörmedeki Rolü Özet   PDF
Ebru ERSOY, Ali Özgür ERSOY, Esra YAŞAR ÇELİK, Sibel ÖZLER, Metin ALTAY, Orhan GELİŞEN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları Özet   PDF
Derya Yüksel Koçak, Nuriye Büyükkayacı Duman, Şenay Topuz, Gülay Yılmazel, Tayfun Güngör, Ayşe Burcu Başçı
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Üriner İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (Tot) Operasyonunun Kısa Ve Uzun Dönem Etkinliğinin Araştırılması Özet   PDF
Bayram SOPALI, Evrim Emre AKSOY, Salih BUDAK, Yunus YILDIZ, Ali Rıza AYDER
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Üriner Sistem Anomalisi Saptanan Fetuslara Yaklaşım Özet   PDF
Deniz Balsak, Nurgül Başoğul, Cihan Toğrul, Ömer Başoğul, Kerem Doğa Seçkin, Mehmet Onur Karaaltı, Ali Emre Tahaoğlu, Mehmet Şükrü Budak, Ümit Görkem
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Uterin Kavitenin Değerlendirilmesinde Histeroskopinin Gözlemciler Arası Tutarlılığı Özet   PDF (English)
Selçuk Selçuk, Şebnem Türkyılmaz, Şeyma İçöz, Masum Kayapınar, Mehmet Küçükbaş, Çetin Çam, Ateş Karateke
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Uterin Leiomyom İle Dismenore, Disparoni Ve Non-Siklik Pelvik Ağrı İlişkisinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Fatma SALİH
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI? Özet   PDF
Özlem YÖRÜK, Ayşegül ÖKSÜZOĞLU, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Ayla AKTULAY, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Vajinal Doğumun Korkulan Komplikasyonu: Omuz Distosisi Özet   PDF
Aytekin Tokmak, Özlem Moraloğlu Tekin, Kadriye Nilay Özcan, Salim Erkaya
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) VAJİNANIN PRİMER MALİGN MELANOMU:OLGU SUNUMU Özet   PDF
Müjdegül KARACA, Cihan TOĞRUL, Özlem ALTINKAYA, Eralp BAŞER, Ebru H BİBEROĞLU, Levent ŞİRVAN, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) VIN 2/3 Hastalarinda Servikal Kolposkopi Gerekli Midir? Özet   PDF (English)
Hakan Yalçın, Murat Öz, İlker Selçuk, Burçin Salman Özgü, Sevgi Ayhan, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Vücut Kitle İndeksinin Doğurganlık, Gebelik ve Doğum Üzerine Etkileri Özet   PDF (English)   PDF (English)
Ayla Eser, İkbal Kaygusuz, Müberra Namlı Kalem, Metin Canbal
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Vulvada Leiomyoma Olgusu Özet   PDF (English)
Murat ÖZ, Bülent KÖSTÜ, Emre ÖZGÜ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Vulvovajinal Enfeksiyonu olan Kız Çocuklarında Vajinal Kültür Sonuçları Özet   PDF
Zehra Vural Yılmaz, Elif Yılmaz, İsmail Burak Gültekin, Osman Fadıl Kara, Tuncay Küçüközkan
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Yaşlı Kadınlarda Üreme Sağlığı Özet   PDF
Demet Kokanalı, Yaprak Üstün
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Yenidoğan Bebeklerin Göbek Kordon Kanında Kurşun ve Civa Düzeyleri Özet   PDF
Emine Eroğlu Kaya, Fatih Mehmet Kışlalı, Dilek Sarıcı, Yüksel Kurban
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Yenidoğan Döneminde Bilateral Katarakt İle Bulgu Veren Goldenhar Sendromu Olgusu Özet   PDF
Arzu Akdağ, Kara Orkun Anadut
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Yenidoğan Döneminde Etkin Bir Renal Replasman Tedavisi Yöntemi: Akut Periton Diyalizi Özet   PDF
Şükran Keskin Gözmen, Özgür Olukman, Kıymet Çelik, Şebnem Çalkavur, Sertaç Arslanoğlu, Erkin Serdaroğlu
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Yenidoğan Döneminde Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanısı Alan Hastaların Farmokolojik Tedavi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Özet   PDF
Nilüfer Okur, Mehmet Büyüktiryaki, Mehmet Yekta Öncel, Nurdan Uraş, Fuat Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz, Halil İbrahim Yakut
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Yenidoğan Döneminde Kalp Yetmezliği Bulguları İle Seyreden Arterio-Venöz Malformasyon; Galen Ven Anevrizması Özet   PDF
Davut Bozkaya, Hasan Tolga Çelik, Anıl Arat, Şule Yiğt, Murat Yurdakök
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Yenidoğan Konvülsiyonları Özet   PDF
Arzu Yılmaz, Hatice Tatar Aksoy, Doğuş Vurallı
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Özet   PDF
İsmail Kürşad Gökce
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinden Taburcu Edilen Bebeklerin Ebeveynlerine Verilen Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Sabriye Korkut, Cüneyt Tayman, Nevin İnan Yurdagül, Şule Özel, Esra Beşer Özmen, Burak Ceran, Emel Arsu, Nilüfer Gökay, Gönül Tozlu, Yaprak Engin Üstün
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Yenidoğanda Anemi Nedeni Olarak Subgaleal Kanama: Olgu Sunumu Özet   PDF
Erbu Yarcı, Mehmet Büyüktiryaki, Fatma Nur Sarı, Mihriban Alkan, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Yenidoğanda Hipoksik İskemik Ensefalopati Tedavisinde Hipotermi Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi Özet   PDF (English)
Şerife Suna OĞUZ, Mehmet Yekta Öncel, Melek Akar, Nurdan Uras, Fuat Emre Canpolat, Uğur Dilmen
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Yenidoğanda Nadir Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon Özet   PDF
Nurdan FETTAH, Dilek DİLLİ, Nuran UZUNALIÇ, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ, İbrahim KARAMAN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Yenidoğanda Nadir Görülen Jejunal Duplikasyon Kisti: Olgu Sunumu Özet   PDF
Aysun TEKELİ, Nurdan DİNLEN FETTAH, Ayşegül ZENCİROĞLU, Haşim Ata MADEN, Sertaç AKMAN, Esin BODUROĞLU, Dilek DİLLİ, Nurullah OKUMUŞ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Yenidoğanda Tromboz: Olgu Sunumu Özet   PDF
Nilgün ALTUNTAŞ, Emine ERDENİZ, Deniz YILMAZ, Şeyda SEFEROĞLU, Çiğdem HACIFAZLIOĞLU, Mehmet Fatih KIŞLALI
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Yenidoğanda Ventriküloperitoneal Şant Sonrası Hiponatremik Konvülsiyon Özet   PDF
Şeyma Memur
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Yenidoğanın Boğmacadan Korunması Özet   PDF
Seda Topçu, Yaprak Engün Üstün
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Özet   PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Mehmet Büyüktiryaki, Halil İbrahim Yakut
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Yüksek Riskli HPV DNA Pozitif Olup Histopatolojik Olarak LSIL Tanısı Alan Kadınların 2 Yıllık Takibi Özet   PDF
İbrahim Yalçın, Mustafa Erkan Sarı, Hanifi Şahin, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) YÜT Kullanılan Olgularda 2. Gün ve 3. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması Özet   PDF
Erkan ÇAĞLIYAN, Zeynep KORKMAZ, Emre Recep OKYAY, Erbil Ömer DOĞAN, Bülent GÜLEKLİ
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAYYOLU SEMT POLİKLİNİĞİ DİYET BÖLÜMÜNE BAŞVURUDA BULUNAN HASTALARDA OBEZİTE DURUMUNUN BELİRLENMESİ Özet   PDF
Hacer ARIKAN
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE HİSTEREKTOMİ ORANLARI VE ENDİKASYONLARI; 10 YILLIK İZLEM Özet   PDF
Melike DOĞANAY, Orhan AKSAKAL, M.Gülnur ÖZAKŞİT
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) β-hCG Sıfırlanmasına Yakın Dönemde Tubal Rüptür Gözlenen Ektopik Gebelik, Olgu Sunumu Özet   PDF
Ebru Ersoy, Ali Özgür Ersoy, Şevki Çelen, Esra Yaşar Çelik, Yeliz Dönmez
 
Toplam 386 ögeden 351 - 386 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 


ISSN: 2667-7849