Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Sakrokoksigeal ve Orofarengeal Teratomlu İki Yenidoğan Olgusu Özet   PDF
Zehra Arslan, Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, İstemi Han Çelik, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) SELEKTİF ESTROJEN RESEPTÖR MODÜLATÖRÜ OLAN BAZEDOKSİFENİN RAT MODELİNDE OLUŞTURULAN ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Senem Mine KESKİN, Hacer Cavidan GÜLERMAN, Özlem MORALOĞLU, Özlem UZUNLAR, Şebnem ÖZYER, Ayla AKTULAY, Muzaffer ÇAYDERE
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Semptomatik Patent Duktus Arteriozuslu Prematüre Bebeklerde Cerrahi Ligasyon Sonuçları Özet   PDF
Kadir Şerafettin Tekgündüz, Naci Ceviz, İbrahim Caner, Haşim Olgun, Necip Becit, Abdurrahim Çolak
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Servikal Kanser Olgularında 18F-FDG PET/CT: Suv Max Değerleri İle Postoperatif Histopatolojinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Burcin Salman Ozgu, Ali İrfan Güzel, Tayfun Güngör, Emre Özgü, Yunus Yıldız, Hakan Raşit Yalçın, Salim Erkaya
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Servikal Serklaj Uygulaması: Retrospektif Analiz Özet   PDF (English)
Necati Hançerlioğlu, Semra Eroğlu, Ayla Aktulay, Yaprak Engin Üstün, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Serviks Kanserine Yönelik Verilen Eğitimin Kuran Kursundaki Kadınların Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi Özet   PDF
Seyhan Çankaya
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Sezaryen Doğumlarda Baba İle Bebek Arasında Kanguru Bakımı Alternatif Bir Uygulama Olabilir Mi? Özet   PDF
Filiz ÜNAL TOPRAK, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Sezaryen Skar Ektopik Gebelik: Olgu Serisi Özet   PDF (English)
Ebru Hacer Biberoğlu, Ayse Kırbaş, Halil Korkut Daglar, Şevki Çelen, Turhan Çaglar, Salim Erkaya, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Sezaryen Skar Gebeliği: Dilatasyon Ve Küretaj İle Tedavi Edilen Beş Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Ayşe Gül Kebapçılar, Tolgay Tuyan İlhan, Nilgün Avşar, Setenay Arzu Yılmaz, Aybike Pekin, Çetin Çelik
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Sezaryen Skar Gebeliğinde Sistemik Metotreksat ve Vajinal Misoprostol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Ali Yavuzcan, Alper Başbuğ, Esma Yıldırım, Sıtkı Özbilgeç, Mete Çağlar
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Sağlık Çalışanlarında Bir Anket Çalışması Özet   PDF
İlay Gözükara, Oya Karapınar, Ali Ulvi Hakverdi, Raziye Kurt, Gökhan Demirkıran
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Sistemik Lupus Eritematozis ve Romatoid Artritin Gebelik İle Etkileşimi Özet   PDF
Turgut Kültür
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Sistosel Grand Multipar Gebelerde Doğumun Aktif Faz Süresini Uzatan Bir Risk Faktörü müdür? Özet   PDF
Kerem Doğa SEÇKİN, Eralp BAŞER, Mahmut İlkin YERAL, Emre ÖZGÜ, Murat ÖZ
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Başarısız Yara Yeri İyileşmesinde Vakum Asiste Kapatma Tekniği Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Alper Başbuğ, Gizem Yavuzcan, Ali Yavuzcan, İsmail Yılmaz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Sivas Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hasan Energin
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) SOLUNUM SEMPTOMLARI İLE TANI ALAN BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİNE EŞLİK EDEN FRENİK SİNİR PARALİZİSİ Özet   PDF
Ufuk ÇAKIR, Serdar ALAN, Atila KILIÇ, Ömer ERDEVE, Begüm ATASAY, Saadet ARSAN
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Spontan Deplase Ping-Pong Kırığı Ve Subaraknoid Kanama Özet   PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, Nihal Demirel, Betül Emine Derinkuyu, Zehra Arslan, Ahmet Yagmur Bas
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Stafilooksik Omfalit İle Prezente Olan Konjenital Nötropeni Olgusu Özet   PDF
Mehmet Yekta ÖNCEL, Ayşe METİN, Celal ÖZCAN, Ümmühan ÇAY, Elif ÇELİKEL, Halil İbrahim YAKUT, Sevim ÜNAL
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tensıon Free Vaginal Tape Yöntemi Ve Transobturator Yaklaşımların Karşılaştırılması Özet   PDF
Mehmet Sühha Bostancı, Kıvılcım Gören, Gökhan Karakoç, Aykan Yücel
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) SUBKLİNİK HİPOTİROİDİNİN GEBELİK ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİSİ VAR MI? TÜM GEBELERE TARAMA YAPMAK GEREKİR Mİ? Özet   PDF
Metin KABA, Mehmet ŞİMŞEK, Ömür TAŞKIN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Sublingual ve Vajinal Misoprostol İle Doğum İndüksiyonu Sonrasında Başarılı Vajinal Doğumu Öngörmede Sonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun Karşılaştırılması Özet   PDF
İsmail Burak Gültekin, Ragıp Atakan Al, Serap Gültekin, İsmail Dölen
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Submuköz Myom Boyutu Ve Serum Hemoglobin Seviyesi Arasındaki İlişki Özet   PDF
Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Salim Erkaya
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Pre-Eklampsi Riskini Öngörmedeki Rolünün Değerlendirilmesi Özet   PDF
Keziban Doğan, Ali Yeşil, Bülent Babaoğlu, Levent Yaşar
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Tamoksifen Tedavisini Takiben Gelişen Düşük Gradeli Endometriyal Stromal Sarkom Özet   PDF (English)
Ülkü Mete Ural, Recep Bedir
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Tanınız Nedir? Ayrıntılar   PDF (English)
Burcu Artunç-Ülkümen, Karl Oliver Kağan
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Tekil Gebelerde İzole Tek Umbilikal Arter: Maternal ve Yenidoğan Sonuçları Özet   PDF (English)
Necati Hançerlioğlulları, Ayla Aktulay, Gülnur Özakşit, Yaprak Engin-Üstün, Hakan Timur, Mehmet Ş. Özkan, Evrim Alyamaç Dizdar, Nuri Danışman
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Tiroid Hastalıklı Anne Bebeklerinin Tiroid Fonksiyonları Özet   PDF (English)
Nilgün ALTUNTAŞ, Serdar BEKEN, Hülya KOÇAK, Canan TÜRKYILMAZ, Ferit KULALI, Sezin ÜNAL, İbrahim Murat HİRFANOĞLU, Esra ÖNAL, Ebru ERGENEKON, Esin KOÇ, Yildiz ATALAY
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Torakoamniyotik Şant Uygulaması: Tersiyer Bir Merkezde 10 Vakanın Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Can Tekin İSKENDER, Oktay KAYMAK, Sabri CAVKAYTAR, Şevki ÇELEN, Turhan ÇAĞLAR, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Torakopagus Yapışık İkizlerin Antenatal Tanısı: Olgu Sunumu Özet   PDF
Salih Burçin Kavak, Ebru Çelik Kavak, Melike Başpınar, Behzat Can, Özgür Arat, Selçuk Kaplan, Ahmet Kılıçarslan
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) TRANSSERVİKAL ASPİRASYON TEKNİĞİ İLE KORYON VİLLUS BİOPSİSİ:TEKNİK, YARAR VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Özet   PDF
Necati HANÇERLİOĞULLARI, Ayla AKTULAY, Özlem YÖRÜK, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Transvajinal Folikül Aspirasyonunu Takiben Oosit Toplanabilen ve Toplanamayan Kötü Yanıtlı Hastaların Siklus Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Özet   PDF (English)
Bülent Emre Bilgiç, Enis Özkaya, Tayfun Kutlu, Semra Kayataş Eser, İlhan Sanverdi, Simge Bağcı Türkmen
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Tümör Boyutunun Endometrium Kanserinde Lenf Nodu Metastazına Etkisi Özet   PDF
Kadir Çetinkaya, Fisun Ardıç, Funda Atalay
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Türkiye’de Gebelik Terminasyonunun Yasal Durumu Özet   PDF
Şule Özel, Yaprak Engin-Üstün, Filiz Avşar
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Türkiye’deki Anestezi Ilişkili Anne Ölümlerinin Değerlendirilmesi: Populasyon Temelli Çalışma Özet   PDF (English)
Ayşe Özcan, Hüseyin Levent Keskin, Yaprak Engin-Üstün, Dilek Uygur, Sema Sanisoğlu, Selma Karaahmetoğlu, Hülya Dede, Bekir Keskinkılıç, İrfan Şencan
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Veren Bir Merkezde İzlenen Prematüre Bebeklerin Sağlık, Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Alanlardaki Karşılanmamış Gereksinimleri Özet   PDF
Emine Bahar Bingöler Pekcici, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Özge Balcı, Pelin Çelik, İclal Ayrancı Sucaklı, İlgi Ertem
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Ülkemizde Yürürlükte Olan Kadın Sağlığını Koruma Politikaları Mevzuatı Özet   PDF
Asiye Çiğdem Şimşek, Deniz Çakmak
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Ullrich Konjenital Muskuler Distrofinin Prenatal Tanısı Özet   PDF
Canan Ünal, Erdem Fadıloğlu, Gonca Özten, Beril Talim, Mehmet Sinan Beksaç
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Ultrasonografi ile Prenatal Klippel - Trenaunay - Weber Sendrom Tanısı: Olgu Sunumu Özet   PDF
Hülya DEDE, Dilek UYGUR, A. Seval ÖZGÜ ERDİNÇ, Hakan TİMUR, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Ultrasonografik Belirteçlerin İlk Trimester Gebelik Sonuçlarını Öngörmedeki Rolü Özet   PDF
Ebru ERSOY, Ali Özgür ERSOY, Esra YAŞAR ÇELİK, Sibel ÖZLER, Metin ALTAY, Orhan GELİŞEN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları Özet   PDF
Derya Yüksel Koçak, Nuriye Büyükkayacı Duman, Şenay Topuz, Gülay Yılmazel, Tayfun Güngör, Ayşe Burcu Başçı
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Üriner İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (Tot) Operasyonunun Kısa Ve Uzun Dönem Etkinliğinin Araştırılması Özet   PDF
Bayram SOPALI, Evrim Emre AKSOY, Salih BUDAK, Yunus YILDIZ, Ali Rıza AYDER
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Üriner Sistem Anomalisi Saptanan Fetuslara Yaklaşım Özet   PDF
Deniz Balsak, Nurgül Başoğul, Cihan Toğrul, Ömer Başoğul, Kerem Doğa Seçkin, Mehmet Onur Karaaltı, Ali Emre Tahaoğlu, Mehmet Şükrü Budak, Ümit Görkem
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Uterin Kavitenin Değerlendirilmesinde Histeroskopinin Gözlemciler Arası Tutarlılığı Özet   PDF (English)
Selçuk Selçuk, Şebnem Türkyılmaz, Şeyma İçöz, Masum Kayapınar, Mehmet Küçükbaş, Çetin Çam, Ateş Karateke
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Uterin Leiomyom İle Dismenore, Disparoni Ve Non-Siklik Pelvik Ağrı İlişkisinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Fatma SALİH
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI? Özet   PDF
Özlem YÖRÜK, Ayşegül ÖKSÜZOĞLU, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Ayla AKTULAY, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Vajinal Doğumun Korkulan Komplikasyonu: Omuz Distosisi Özet   PDF
Aytekin Tokmak, Özlem Moraloğlu Tekin, Kadriye Nilay Özcan, Salim Erkaya
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) VAJİNANIN PRİMER MALİGN MELANOMU:OLGU SUNUMU Özet   PDF
Müjdegül KARACA, Cihan TOĞRUL, Özlem ALTINKAYA, Eralp BAŞER, Ebru H BİBEROĞLU, Levent ŞİRVAN, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) VIN 2/3 Hastalarinda Servikal Kolposkopi Gerekli Midir? Özet   PDF (English)
Hakan Yalçın, Murat Öz, İlker Selçuk, Burçin Salman Özgü, Sevgi Ayhan, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Vücut Kitle İndeksinin Doğurganlık, Gebelik ve Doğum Üzerine Etkileri Özet   PDF (English)   PDF (English)
Ayla Eser, İkbal Kaygusuz, Müberra Namlı Kalem, Metin Canbal
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Vulvada Leiomyoma Olgusu Özet   PDF (English)
Murat ÖZ, Bülent KÖSTÜ, Emre ÖZGÜ
 
Toplam 372 ögeden 301 - 350 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>