Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Pulmoner İnterstisyel Amfizem Tanılı Bir Preterm Bebekte Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı Özet   PDF
Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ, Yaşar DEMİRELLİ, Nazan KAVAS, İbrahim CANER, Mustafa KARA
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Pyometranın nadir nedeni: Apendiksin Karsinoid Tümörü Özet   PDF
Setenay Arzu Yılmaz, Fahrettin Acar, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Aybike Tazegül Pekin, Feyza İncesu, Çetin Çelik
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Rahim İçi Araç Uygulanma Zamanında Menstrüel Siklus Günü Dislokasyon Riski Açısından Anlamlı mıdır? Retrospektif Çalışma Özet   PDF (English)
Serkan Kahyaoğlu, Murat Tandoğan, Aslı Oskovi, Ebru Biberoglu, Ömer Hamid Yumuşak, Salim Erkaya, Yaprak Engin Üstün, Mahmut Nedim Çiçek
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Rahim İçi Araç ve Kronik Hastalıkların Servikal Sitolojiye Etkisi Özet   PDF
Emel KIYAK ÇAĞLAYAN, Levent SEÇKİN, Nagihan SARI, Özlem ŞİMŞEK TANIN, Mustafa KARA, Ebru ALTINDAL SUSEM, Selda SEÇKİN, Yaprak ENGİN-ÜSTÜN
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Rekto-Sigmoid Kolonda Ekstragenital Endometriozis: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ayşe Gül Kebapcilar, T.Tuyan İlhan, Nilgün Avşar, Pınar Karabağlı, İlhan Ece, Çetin Çelik
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Rektumu Perfore Eden Kayıp İntrauterin Araç: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Huri CENGİZ, Esma SARIKAYA, Serdar Gökay TERZİOĞLU, Fatma SALİH, Hasan Onur TOPCU, Özlem EVLİYAOĞLU, Salim ERKAYA
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Rize İlinde Gestasyonel Diabetes Mellitus Prevalansı Özet   PDF
Beril Gürlek, İbrahim Kale
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Robotik Cerrahi Teknolojisi, Geçmişten Geleceğe Özet   PDF
Özgür Kan, Ayşegül Alkılıç, Batuhan Özmen
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Romatoid artrit ve gebelik: 15 olgu sunumu Özet   PDF
Atilla KARATEKE, Raziye KESKİN KURT, Hacer PAKSOY, Abdullah Erman YAĞIZ
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) RÜPTÜRE OLMAMIŞ EKTOPİK GEBELİKLERDE MEDİKAL VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ TEDAVİLERİNİN BAŞARISI VE MALİYET ANALİZLERİ Özet   PDF
Pınar Çağlar AYTAÇ, Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ, Tayfun ÇOK, Hakan KALAYCI, Cem YALÇINKAYA, Esra Bulgan KILIÇDAĞ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Rutin Gebelik Muayenesinde Saptanan Mesane Tümörü Özet   PDF (English)
Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Bilal Eryıldırım
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Sağlık Alanında Çalışma Yaşamında Tükenmişlik Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Satı GÜL KAPISIZ, Sevgi DURUTUNA, Ayşe EVRAN
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddet Algılayışı ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Nuriye Büyükkayacı Duman, Lale Büyükgöneç, Tayfun Güngör, Gülay Yılmazel, Şenay Topuz, Derya Yüksel Koçak
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Sakrokoksigeal ve Orofarengeal Teratomlu İki Yenidoğan Olgusu Özet   PDF
Zehra Arslan, Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, İstemi Han Çelik, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) SELEKTİF ESTROJEN RESEPTÖR MODÜLATÖRÜ OLAN BAZEDOKSİFENİN RAT MODELİNDE OLUŞTURULAN ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Senem Mine KESKİN, Hacer Cavidan GÜLERMAN, Özlem MORALOĞLU, Özlem UZUNLAR, Şebnem ÖZYER, Ayla AKTULAY, Muzaffer ÇAYDERE
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Semptomatik Patent Duktus Arteriozuslu Prematüre Bebeklerde Cerrahi Ligasyon Sonuçları Özet   PDF
Kadir Şerafettin Tekgündüz, Naci Ceviz, İbrahim Caner, Haşim Olgun, Necip Becit, Abdurrahim Çolak
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Servikal Kanser Olgularında 18F-FDG PET/CT: Suv Max Değerleri İle Postoperatif Histopatolojinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Burcin Salman Ozgu, Ali İrfan Güzel, Tayfun Güngör, Emre Özgü, Yunus Yıldız, Hakan Raşit Yalçın, Salim Erkaya
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Servikal Serklaj Uygulaması: Retrospektif Analiz Özet   PDF (English)
Necati Hançerlioğlu, Semra Eroğlu, Ayla Aktulay, Yaprak Engin Üstün, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Serviks Kanserine Yönelik Verilen Eğitimin Kuran Kursundaki Kadınların Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi Özet   PDF
Seyhan Çankaya
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Sezaryen Doğumlarda Baba İle Bebek Arasında Kanguru Bakımı Alternatif Bir Uygulama Olabilir Mi? Özet   PDF
Filiz ÜNAL TOPRAK, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Sezaryen Skar Ektopik Gebelik: Olgu Serisi Özet   PDF (English)
Ebru Hacer Biberoğlu, Ayse Kırbaş, Halil Korkut Daglar, Şevki Çelen, Turhan Çaglar, Salim Erkaya, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Sezaryen Skar Gebeliği: Dilatasyon Ve Küretaj İle Tedavi Edilen Beş Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Ayşe Gül Kebapçılar, Tolgay Tuyan İlhan, Nilgün Avşar, Setenay Arzu Yılmaz, Aybike Pekin, Çetin Çelik
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Sezaryen Skar Gebeliğinde Sistemik Metotreksat ve Vajinal Misoprostol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Ali Yavuzcan, Alper Başbuğ, Esma Yıldırım, Sıtkı Özbilgeç, Mete Çağlar
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Sağlık Çalışanlarında Bir Anket Çalışması Özet   PDF
İlay Gözükara, Oya Karapınar, Ali Ulvi Hakverdi, Raziye Kurt, Gökhan Demirkıran
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Sistemik Lupus Eritematozis ve Romatoid Artritin Gebelik İle Etkileşimi Özet   PDF
Turgut Kültür
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Sistosel Grand Multipar Gebelerde Doğumun Aktif Faz Süresini Uzatan Bir Risk Faktörü müdür? Özet   PDF
Kerem Doğa SEÇKİN, Eralp BAŞER, Mahmut İlkin YERAL, Emre ÖZGÜ, Murat ÖZ
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Başarısız Yara Yeri İyileşmesinde Vakum Asiste Kapatma Tekniği Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Alper Başbuğ, Gizem Yavuzcan, Ali Yavuzcan, İsmail Yılmaz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Sivas Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hasan Energin
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) SOLUNUM SEMPTOMLARI İLE TANI ALAN BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİNE EŞLİK EDEN FRENİK SİNİR PARALİZİSİ Özet   PDF
Ufuk ÇAKIR, Serdar ALAN, Atila KILIÇ, Ömer ERDEVE, Begüm ATASAY, Saadet ARSAN
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Spontan Deplase Ping-Pong Kırığı Ve Subaraknoid Kanama Özet   PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, Nihal Demirel, Betül Emine Derinkuyu, Zehra Arslan, Ahmet Yagmur Bas
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Stafilooksik Omfalit İle Prezente Olan Konjenital Nötropeni Olgusu Özet   PDF
Mehmet Yekta ÖNCEL, Ayşe METİN, Celal ÖZCAN, Ümmühan ÇAY, Elif ÇELİKEL, Halil İbrahim YAKUT, Sevim ÜNAL
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tensıon Free Vaginal Tape Yöntemi Ve Transobturator Yaklaşımların Karşılaştırılması Özet   PDF
Mehmet Sühha Bostancı, Kıvılcım Gören, Gökhan Karakoç, Aykan Yücel
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) SUBKLİNİK HİPOTİROİDİNİN GEBELİK ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİSİ VAR MI? TÜM GEBELERE TARAMA YAPMAK GEREKİR Mİ? Özet   PDF
Metin KABA, Mehmet ŞİMŞEK, Ömür TAŞKIN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Sublingual ve Vajinal Misoprostol İle Doğum İndüksiyonu Sonrasında Başarılı Vajinal Doğumu Öngörmede Sonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun Karşılaştırılması Özet   PDF
İsmail Burak Gültekin, Ragıp Atakan Al, Serap Gültekin, İsmail Dölen
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Submuköz Myom Boyutu Ve Serum Hemoglobin Seviyesi Arasındaki İlişki Özet   PDF
Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Salim Erkaya
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Pre-Eklampsi Riskini Öngörmedeki Rolünün Değerlendirilmesi Özet   PDF
Keziban Doğan, Ali Yeşil, Bülent Babaoğlu, Levent Yaşar
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Tamoksifen Tedavisini Takiben Gelişen Düşük Gradeli Endometriyal Stromal Sarkom Özet   PDF (English)
Ülkü Mete Ural, Recep Bedir
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Tanınız Nedir? Ayrıntılar   PDF (English)
Burcu Artunç-Ülkümen, Karl Oliver Kağan
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Tekil Gebelerde İzole Tek Umbilikal Arter: Maternal ve Yenidoğan Sonuçları Özet   PDF (English)
Necati Hançerlioğlulları, Ayla Aktulay, Gülnur Özakşit, Yaprak Engin-Üstün, Hakan Timur, Mehmet Ş. Özkan, Evrim Alyamaç Dizdar, Nuri Danışman
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Tiroid Hastalıklı Anne Bebeklerinin Tiroid Fonksiyonları Özet   PDF (English)
Nilgün ALTUNTAŞ, Serdar BEKEN, Hülya KOÇAK, Canan TÜRKYILMAZ, Ferit KULALI, Sezin ÜNAL, İbrahim Murat HİRFANOĞLU, Esra ÖNAL, Ebru ERGENEKON, Esin KOÇ, Yildiz ATALAY
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Torakoamniyotik Şant Uygulaması: Tersiyer Bir Merkezde 10 Vakanın Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Can Tekin İSKENDER, Oktay KAYMAK, Sabri CAVKAYTAR, Şevki ÇELEN, Turhan ÇAĞLAR, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Torakopagus Yapışık İkizlerin Antenatal Tanısı: Olgu Sunumu Özet   PDF
Salih Burçin Kavak, Ebru Çelik Kavak, Melike Başpınar, Behzat Can, Özgür Arat, Selçuk Kaplan, Ahmet Kılıçarslan
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) TRANSSERVİKAL ASPİRASYON TEKNİĞİ İLE KORYON VİLLUS BİOPSİSİ:TEKNİK, YARAR VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Özet   PDF
Necati HANÇERLİOĞULLARI, Ayla AKTULAY, Özlem YÖRÜK, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Transvajinal Folikül Aspirasyonunu Takiben Oosit Toplanabilen ve Toplanamayan Kötü Yanıtlı Hastaların Siklus Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Özet   PDF (English)
Bülent Emre Bilgiç, Enis Özkaya, Tayfun Kutlu, Semra Kayataş Eser, İlhan Sanverdi, Simge Bağcı Türkmen
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Tümör Boyutunun Endometrium Kanserinde Lenf Nodu Metastazına Etkisi Özet   PDF
Kadir Çetinkaya, Fisun Ardıç, Funda Atalay
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Türkiye’de Gebelik Terminasyonunun Yasal Durumu Özet   PDF
Şule Özel, Yaprak Engin-Üstün, Filiz Avşar
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Türkiye’deki Anestezi Ilişkili Anne Ölümlerinin Değerlendirilmesi: Populasyon Temelli Çalışma Özet   PDF (English)
Ayşe Özcan, Hüseyin Levent Keskin, Yaprak Engin-Üstün, Dilek Uygur, Sema Sanisoğlu, Selma Karaahmetoğlu, Hülya Dede, Bekir Keskinkılıç, İrfan Şencan
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Veren Bir Merkezde İzlenen Prematüre Bebeklerin Sağlık, Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Alanlardaki Karşılanmamış Gereksinimleri Özet   PDF
Emine Bahar Bingöler Pekcici, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Özge Balcı, Pelin Çelik, İclal Ayrancı Sucaklı, İlgi Ertem
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Ülkemizde Yürürlükte Olan Kadın Sağlığını Koruma Politikaları Mevzuatı Özet   PDF
Asiye Çiğdem Şimşek, Deniz Çakmak
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Ullrich Konjenital Muskuler Distrofinin Prenatal Tanısı Özet   PDF
Canan Ünal, Erdem Fadıloğlu, Gonca Özten, Beril Talim, Mehmet Sinan Beksaç
 
Toplam 386 ögeden 301 - 350 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2667-7849