Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Orak Hücre Anemisi Olan Gebelerde Perinatal ve Maternal Sonuçlar Özet   PDF
Raziye Keskin Kurt, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Kenan Serdar Dolapçıoğlu, Dilek Benk Silfeler, Oya Soylu Karapinar, Atilla Karateke
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Ordu İlindeki Gebelerde Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mustafa Kerem Çalgın, Yeliz Çetinkol, Arzu Altunçekiç Yıldırım
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Osmanlıdan Günümüze Babanın Fetüs Üzerindeki Hakkının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nilüfer DEMİRSOY
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Ovaryan Matür Kistik Teratom Olgularında Tanıya Yaklaşımda Tümör Belirteçlerinin ve Klinik Özelliklerin Önemi Özet   PDF
Kerem Doğa Seçkin, Berna Aslan Çetin, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Burak Yücel, Ali Emre Tahaoğlu, Hüseyin Kıyak, Gökhan Yıldırım
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Over Kanseri Perspektifinde BRCA Gen Mutasyonları Ve Herediter Meme ve Over Kanser Sendromu Özet   PDF
İlker Selçuk, Şule Özel, Tayfun Güngör, Yaprak Engin-Üstün
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) OVULASYON iNDUKSiYONU ve KONTROLL-0 OVARYAN HiPERSTiMULASYONA GENEL BAKIS Özet   PDF
Nafiye YILMAZ, İnci KAHYAOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Paraaortik Lenf Nodu Tutulumu İle Seyreden Dev Disgerminom Yönetimi Özet   PDF
Zahide KÜÇÜK, Yusuf ERGÜN, Ayten GİLANLIOĞLU
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Parasetamol veya Fentanil Tedavisi Alan Tüp Torakostomili Yenidoğan Bebeklerde Uzamış Ağrı Şiddetinin EDIN Ölçeği İle Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, Handan Bezirganoğlu, Şerife Suna Oğuz, Nurdan Uraş
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Paratubal Kist ile Birlikte İzole Tuba Torsiyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF (English)
Zeynep Öztürk İnal, Meryem Bekmezci, Mevlut Okay Demirtaş
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Parenteral Beslenen Prematüre Bebeklerde Alüminyum Düzeyleri Özet   PDF
Avidan KIZILELMA YİĞİT, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Paryetal Ensefalosel: Olgu Sunumu Özet   PDF
Salih Serin, Murat Bakacak, Önder Ercan, Bülent Köstü, Fazıl Avcı, Deniz Cemgil Arıkan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Patent Duktus Arteriosuslu Preterm Yenidoğanlarda Platelet Mass İndex Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir Mi? Özet   PDF
Nilüfer Okur, Mehmet Büyüktiryaki, Nurdan Uraş, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Patolojik Umbilikal Arter Doppler Akım Paterni Tesbit Edilen Gebeliklerde Görülen Fetal Anomaliler Özet   PDF (English)
Esma Sarıkaya, Özay Oral
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Pelvik İnflamatuar Hastalığa Sebep Olan Sıradışı Bir İhmal Edilmiş Gömülü Peser Olgusu Özet   PDF (English)
Emre Erdem Taş, Gülin Feykan Yeğin Akçay, Hüseyin Levent Keskin, Ayşe Filiz Yavuz
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Pelvik İnflamatuar Hastalık Harici Sebeplerle Çıkartılan Rahim İçi Araçlarda Mikrobiyal Kolonizasyon Durumu Özet   PDF
Hatice Işık, Ahmet Şahbaz, Hakan Timur, Öner Aynıoğlu, Görker Sel, Rabia Başer, Mehmet Harma, Müge Harma
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Pena-Shokeir Sendromu Özet   PDF
Halit Halil, Evrim Alyamaç Dizdar, Turan Derme, Nurdan Uras, Şerife Suna Oğuz
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) PERİNATAL VE NEONATAL MORTALİTE Özet   PDF
Aslıhan KÖSE ÇETİNKAYA, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Perinatoloji Merkezinde Fetal Nedenlerden Dolayı Yapılan Terapötik Gebelik Terminasyonlarının Analizi Özet   PDF (English)
Şule Özel, Erdinç Sarıdoğan, Esra Şükran Çakar, Hatice Çelik, Aykan Yücel, Salim Erkaya, Yaprak Engin Üstün
 
ÖZEL SAYI - 1 PKOS, Myoma Uteri Ve Endometriomalı Hastalarda Endometriyel Reseptivitenin Değerlendirilmesinde Endometriyal Yıkama Sıvısı Αvβ3 İntegrin, Glikodelin Ve PGF2α Düzeyleri Özet
Bülent Yılmaz, Mustafa Demir, Onur İnce, Bülent Özkan, Sefa Kelekçi, Recep Sütçü
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Plasenta Akreata Nedeniyle Gelişen Geç Postpartum Kanama Tedavisinde Acar Usulü Kompresyon Sütürü ile Başarılı Tedavi; Olgu Sunumu Özet   PDF
Fedi Ercan, Fatma Kılıç, Hasan Berkan Sayal, Damlanur Üstün, Ali Acar
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Plasenta Previa Perkreata Tanı ve Yönetimi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Cem Yaşar Sanhal, Aykan Yücel, Ayşe Kırbaş, Dilek Uygur
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Plasenta Previanın Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi Özet   PDF
Runa Özelçi, Berna Dilbaz, Derya Akdağ Cırık, Tuğba Zengin, Pervin Demir
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) POLİKİSTİK OVER HASTALARINDA İNSULİN DİRENCİ, METABOLİK DURUM VE METABOLİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet   PDF
Yunus YILDIZ, Gülnur ÖZAKŞİT, Elif Gül YAPAR EYİ, Emre ÖZGÜ, Bekir Serdar ÜNLÜ, Hasan ENERGİN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Plazma İnterlökin-18 Düzeyi ve Karotis İntima- Media Kalınlığı Ölçümünün Kardiyovasküler Hastalık Gelişim Riskini Öngörmedeki Rolü Özet   PDF
Feyza GÜLER AĞACA, Kerem Doğa SEÇKİN, Mehmet Fatih KARSLI, Nesrin AYDIN, Cihan TOĞRUL, Cavidan GÜLERMAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Transkraniyal Doppler Ultrasonografi İle Serebral Kan Akım Hızının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Mehmet Çınar, Yasemin Taşçı, Esra Ataoglu, Bijen Nazlıel
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Polikistik Over Sendromunda Over Hacminin İnsülin Direncini Öngörmedeki Rolü Özet   PDF
Cenk Gezer, Atalay Ekin, Naciye Sinem Gezer, Ulaş Solmaz, Emre Mat, Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Özeren
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Polikistik Over Sendromunda Renin Anjiotensin Aldosteron Sisteminin Plazma Renin Aktivitesi ile Değerlendirilmesi Özet   PDF
Özlem Banu Tulmaç, Üçler Kısa
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Polikistik over sendromunun adolesan ve erişkinlerde klinik ve laboratuar parametreler açısından karşılaştırılması Özet   PDF (English)
Hasan Onur Topcu, Seda Topçu, Aslı Oskovi, Ali İrfan Güzel, Yaprak Engin Üstün, Nedim Çiçek, Nafiye Yılmaz
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Post Menopozal Kadınlarda Sağ Ve Sol Femur Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi Özet   PDF
Runa Özelçi, Berna Dilbaz, Derya Akdağ Cırık, Tuğba Zengin, Pervin Demir, Berrin Yeğenoğlu
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromuna (PRES) Bağlı Geçici Körlük Özet   PDF
Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Özgür Kara, Nuri Danışman
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Postmenopozal bir hastada dev servikal polip Özet   PDF (English)
Hasan Ali İnal, Zeynep Hafiza Öztürk İnal
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Postpartum Eklampsiye Sekonder Görme Kaybı ile Komplike Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Özet   PDF
Yusuf DAL, Fatma Selcen CEBE, Serenat ERİS YALÇIN, And YAVUZ, İlker GÜNYELİ
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) POSTPARTUM KANAMANIN YONETiMi Özet   PDF
Cihan TOĞRUL, Eralp BAŞER, Bülent ÖZDAL, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Postpartum Nöbet Etiyolojisinde Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Özet   PDF
Nilgül Yardımcı, Gülderen Karali Oktay, Yüksel Onaran
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) PREEKLAMPSİA : ANNE ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR YÖNERGE Özet   PDF (English)
Elif Gül YAPAR EYİ
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Preeklampsiada Ve Düşük Riskli Gebeliklerde Maternal Serum Homosistein, Yüksek Sensitif C- Reaktif Protein, İnterlökin-6, İnsülin Direncini Hemostatik Değerlendirme İndeksinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Reyyan Özcan TEMİZKAN, Elif Gül YAPAR EYİ, Ebru ASLAN, Seyhan ÇIKMAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Preeklempsinin Maternal Sonuçları Özet   PDF (English)
Baris Buke, Hasan Onur Topcu, Nilgun Kultursay, Mert Kazandi
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) PREMATUR OVER YETERSiZLiGi Özet   PDF
Özlem Gün ERYILMAZ, Saynur YILMAZ, Melike DOĞANAY, Gülnur ÖZAKŞİT
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Prematüre Bir Bebekte Amyoplazia Konjenita Özet   PDF
Mehmet YEKTA ÖNCEL, Elif ÇELİKEL, Funda KURT, Halil İbrahim YAKUT
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Prematüre Retinopatisi Muayenesi Esnasında Saptanan Sarsılmış Bebek Sendromu Olgusu Özet   PDF
Zühal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar, Şerife Suna Oğuz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Premenapozal Dönemde Leiomyomu Taklit Eden Jejunal Gastrointestinal Stromal Tümör Özet   PDF
Güler İsrafilova, Şahin Kaan Baydemir, Yavuz Emre Şükür, Can Konca, Cem Somer Atabekoğlu
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Premenstrüel Sendromun Yaşam Kalitesine Olan Etkileri, Sosyodemografik Özelliklerle İlişkili mi? Özet   PDF
Hanife Eğicioğlu, Emine Coşar, Züleyha Kundak, Mine Pektaş, Gülengül Köken
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Prenatal Tarama Test Parametreleri Plasental Lokalizasyon Yada Fetal Cinsiyetten Etkilenebilir Özet   PDF (English)
Melahat Yıldırım, Aydın Köşüş, Nermin Köşüş, Hanife Sağlam, Müzeyyen Duran Erdolulu
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Prenatal Üreterosel Tanısı ve Yönetimi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Seda Şahin Aker, Tuncay Yüce, Erkan Kalafat, Acar Koç
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Preterm Eylem Tehdidi Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Preterm Doğumu Öngörmedeki Yeri Özet   PDF
Kerem Doğa Seçkin, Salih Çetinkaya, Mehmet Fatih Karslı, Eralp Başer, Kerem Tetik, Murat Öz, Müzeyyen Gülnur Özakşit
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) PRETERM EYLEMİN ERKEN TANISINDA INTERLÖKİN-8’İN PREDİKTİF DEĞERİ Özet   PDF
Sibel ÖZLER, Hacer Cavidan GÜLERMAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Primer Vagina Leiomyomu: Nadir Bir Olgu Özet   PDF
Suna Kabil Kucur, Murat Polat, Ali Seven, Kadriye Beril Yüksel, Cengiz Koçak, İlay Gözükara, Nadi Keskin
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Primer ve Sekonder Sitoredüktif Cerrahi Sırasında İntestinal Rezeksiyon Uygulanan Epitelyal Over Kanseri Olgularında Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması Özet   PDF
Oğuz Hançerlioğlulları, İlker Selçuk, Burak Ersak, Aylin Kalınbaçoğlu Akdan, Zehra Öztürk Başarır, Sevgi Ayhan, Hakan Raşit Yalçın
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Primipar Kadınların Perineal Travmaya İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları: Nitel Bir Çalışma Özet   PDF
Hülya Erbaba, Gül Pınar
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Prostaglandin E2 ile Doğum İndüksiyonu: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deneyimi Özet   PDF
Mehmet Şükrü Budak, Cihan Kaya, Sedat Akgöl, Mehmet Baki Şentürk, Mine Kanat Pektaş, Neval Yaman Görük, Önder Tosun
 
Toplam 386 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2667-7849