Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Kliniğimizde 2014-2016 Yılları Arasında Sezaryen Oranı ve Endikasyonları Özet   PDF
Çiğdem Kunt İşgüder, Yunus Emre Bulut, Gökhan Yılmaz, Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Nurşah Başol
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Kloasma, II. Trimester Tarama Testleriyle Önceden Öngörülebilir Mi? Özet   PDF
Rahime Bedir Fındık, Ebru Ersoy, Miray Sekkin Eser, Yasemin Taşçı, Özlem Moraloğlu, Jale Karakaya
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Klomifen Sitrat Sikluslarında Periovulatuvar Endometrial Kalınlık Ve Endometrial Ekojenite Paterninin Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi Özet   PDF
Bahar ŞENTÜRK, Nedim ÇİÇEK
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) KOLPOKLEZİS Özet   PDF
Melike DOĞANAY
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Komplet mol Ve Canlı Fetusun Birlikte Bulunduğu İkiz Gebelik: Vaka Sunumu Özet   PDF
Cenk Gezer, Atalay Ekin, Mehmet Özeren, Cüneyt Eftal Taner, Ulaş Solmaz, İbrahim Egemen Ertaş
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Konizasyon Sonrası Pozitif Ve Negatif Cerrahi Sınırı Olan Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Karşılaştırılması Özet   PDF (English)
İbrahim Yalçın, Mustafa Erkan Sarı, Hanifi Şahin, Vakkas Korkmaz, Nazlı Topfedaisi Özkan, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olguda Nadir Görülen Postnatal Erken Dönem Mide Perforasyonu Özet   PDF
Ufuk ATEŞ, Halil DEĞİRMENCİOĞLU, Yavuz YILMAZ, Hülya ÖZKAN ULU, Nurdan URAŞ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Konjenital Lenfanjiektazinin Neden Olduğu Dirençli Şilöz Asidin Propanolol İle Tedavisi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Özkan İlhan, Sinem Akbay, Senem Alkan Özdemir, Berat Kanar, Şeyma Memur, Meltem Bor, Esra Arun Özer
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Konjenital Toksoplazmozisde Antenatal Tanının Önemi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ufuk ÇAKIR, Serdar ALAN, Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Ömer ERDEVE, Begüm ATASAY, Erdal İNCE, Saadet ARSAN
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) KONJENİTAL VAJEN ANOMALİLERİNİN TANI VE TEDAVİSİ Özet   PDF
Özlem MORALOĞLU, Ayhan SUCAK, Kerem TETİK
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Koryoamniyonitin Perinatal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi Özet   PDF
Sema ARAYICI, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, Birgül SAY, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
İsmet KAHRAMAN, Nurdan URAS, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR, Tijen ŞAHİN, Zuhal ÖZEN TUNAY
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Laparaskopik Histerektomi’de Traneksamik Asit Kullanımı Özet   PDF
Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Yusuf Üstün, Serdar Dilbaz, Atilla Özkara, Selahattin Kumru
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Laparoskopik Histerektomi: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Özet   PDF (English)
Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Hasan Onur Topçu, Zeynep Aslı Oskovi, Mehmet Mutlu Meydanlı, Özlem Moralıoğlu, Salim Erkaya
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Lenfödem Ve Aort Koarktasyonunun Eşlik Ettiği Turner Sendromlu Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Nurdan Dinlen Fettah, Ahmet Özyazıcı, Dilek Dilli, İlker Ertuğrul, Hakan Aydın, Ömer Faruk Çiçek, Hilmi Şen, Veysel Murat Işık, Ayşegül Zenciroğlu, Nurullah Okumuş
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Lojistik Regresyon Modeli Kullanılarak Ovariyan Kitlelerin Malign-Benign Ayırımının Yapılması Özet   PDF
Şule Özel, Melahat Atasever, Mustafa Ziya Günenç
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Masif Postabortal Kanama: Plasenta İnkreata Olgusu Özet   PDF
Raziye Keskin Kurt, Dilek Benk Silfeler, Arif Güngören, Kenan Serdar Dolapçıoğlu, Ali Ulvi Hakverdi, Oğuz Uyar, Tümay Özgür
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Maternal Aneminin Perinatal Sonuçlara Etkisi Özet   PDF
Füsun Karbancıoğlu Cantürk, Selda Songur Dağlı
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Maternal Hemoglobin, Hematokrit ve Sistemik Arteriyel Basınç ile Yenidoğan Kilosu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hatice Yılmaz Doğru, Bülent Çakmak, Asker Zeki Özsoy, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Maternal Obezitenin Fetal Biyometrik Ölçümlerde Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Farklılıklara Etkisi Özet   PDF
Burak Yücel, Pınar Kadiroğulları, Kerem Doga Seçkin, Turgut Aydın, Selin Dikmen, Sebile Çekiç, İbrahim Polat
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) MATERNAL SERUM CA-125 VE ALFA FETO PROTEİN DÜZEYLERİNİN BİRİNCİ TRİMESTER ABORTUSLARIYLA İLİŞKİSİ Özet   PDF
Durdu AKARSU, Hatice IŞIK, Ali SEVEN, Hakan TİMUR, Gülenay GENÇOSMANOĞLU TÜRKMEN, Sertaç BATIOĞLU
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Maternal Spina Bifida Olgusu; Vajinal Doğum Özet   PDF
Ali Gökçe, Tuncay Yüce, Feride Söylemez
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Maternal-Fetal Cerrahide Anestezi Uygulamaları Özet   PDF
Onur Özlü
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Mekanik Kalp Kapağı Olan Gebe Hastalara Yaklaşım Özet   PDF
Aslıhan KÜÇÜKER
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Meningomyelosel Olgularında Prognozu Etkileyen Faktörler ve Eşlik Eden Anomaliler: 40 Olguluk Deneyim Özet   PDF
Özkan İlhan, Senem Alkan Özdemir, Nail Özdemir, Sinem Akbay, Berat Kanar, Şeyma Memur, Meltem Bor, Esra Arun Özer
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Menopozla İlgili Genitoüriner Sendrom Özet   PDF
Hediye Karakoç, Nebahat Özerdoğan, Arzu Kul Uçtu
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) METHEMOGLOBİNEMİ TEDAVİSİNDE METİLEN MAVİSİ KULLANILAN BİR YENİDOĞANDA CİDDİ HEMOLİZE BAĞLI SARILIK: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Sadık YURTTUTAN, Mehmet YEKTA ÖNCEL, Ramazan ÖZDEMİR, Fuat Emre CANPOLAT, Ömer ERDEVE, Uğur DİLMEN
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Molar Gebeliklerde Tedavisi Sonrasında Serum β-hCG Klirensinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi Özet   PDF
Edip Güvenç Çekiç, Nesrin Filiz Başaran, Burcu Harmandar Kasap, Müzeyyen Duran, Melike Nur Akın, Gökalp Öner, Mert Küçük, Nilgün Turhan
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Mülleryan Kanal Anomalileri Özet   PDF
Aytekin TOKMAK, Esma SARIKAYA
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Nadir Bir Hipogonadotropik Hipogonadizm Nedeni Olarak Inkontinentia Pigmenti: Olgu Sunumu Özet   PDF
Özhan Özdemir, Mustafa Erkan Sarı, Aslıhan Kurt, Vefa Selimova, Cemal Reşat Atalay
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Nadir Bir Sendrom, Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Atilla Karateke, Raziye Keskin Kurt, Çetin Çelik
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Nadir Görülen Bir Fetal Anomali, Meckel-Gruber Sendromu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Fedi Ercan, Berkan Sayal, Melike Bayman, Hüseyin Görkemli, Ali Acar
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Nonreaktif Nst Ön Tanısının Düşük Riskli Gebeliklerde Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ayla AKTULAY, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Elif Gül YAPAR EYİ, Özlem YÖRÜK, Necati HANÇERLİOĞULLARI, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Nöral Tüp Defekti Risk Faktörü Olarak Çevresel ve Mesleki Toksik Madde Maruziyeti Özet   PDF
Murat Büyükşekerci, Ömer Hınç Yılmaz, Fatma Meriç Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Normotansif Gebelerde Maternal Kan Ürik Asit Değerlerinin Gestasyonel Yaş İle Karşılaştırılması Özet   PDF
Ülkü METE URAL, Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Aynur KIRBAŞ, Figen KIR ŞAHİN
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) OBEZİTENİN DOĞUM ŞEKLİNE ETKİSİ Özet   PDF
Ayla AKTULAY, Özlem YÖRÜK, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Obstetrik Vakalarda Hipogastrik Arter Ligasyonu: Tek Merkez Deneyimi Özet   PDF
Yüksel Kurban, İbrahim Uyar, Can Turan, Emre Günakan
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Önceki Multiload 375 Rahim İçi Araç Atılımı Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Araç İçin Risk Faktörü Müdür? Özet   PDF (English)
Aylin AKER AYRİM, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Orak Hücre Anemisi Olan Gebelerde Perinatal ve Maternal Sonuçlar Özet   PDF
Raziye Keskin Kurt, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Kenan Serdar Dolapçıoğlu, Dilek Benk Silfeler, Oya Soylu Karapinar, Atilla Karateke
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Ordu İlindeki Gebelerde Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mustafa Kerem Çalgın, Yeliz Çetinkol, Arzu Altunçekiç Yıldırım
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Osmanlıdan Günümüze Babanın Fetüs Üzerindeki Hakkının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nilüfer DEMİRSOY
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Ovaryan Matür Kistik Teratom Olgularında Tanıya Yaklaşımda Tümör Belirteçlerinin ve Klinik Özelliklerin Önemi Özet   PDF
Kerem Doğa Seçkin, Berna Aslan Çetin, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Burak Yücel, Ali Emre Tahaoğlu, Hüseyin Kıyak, Gökhan Yıldırım
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Over Kanseri Perspektifinde BRCA Gen Mutasyonları Ve Herediter Meme ve Over Kanser Sendromu Özet   PDF
İlker Selçuk, Şule Özel, Tayfun Güngör, Yaprak Engin-Üstün
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) OVULASYON iNDUKSiYONU ve KONTROLL-0 OVARYAN HiPERSTiMULASYONA GENEL BAKIS Özet   PDF
Nafiye YILMAZ, İnci KAHYAOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Paraaortik Lenf Nodu Tutulumu İle Seyreden Dev Disgerminom Yönetimi Özet   PDF
Zahide KÜÇÜK, Yusuf ERGÜN, Ayten GİLANLIOĞLU
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Parasetamol veya Fentanil Tedavisi Alan Tüp Torakostomili Yenidoğan Bebeklerde Uzamış Ağrı Şiddetinin EDIN Ölçeği İle Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, Handan Bezirganoğlu, Şerife Suna Oğuz, Nurdan Uraş
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Paratubal Kist ile Birlikte İzole Tuba Torsiyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF (English)
Zeynep Öztürk İnal, Meryem Bekmezci, Mevlut Okay Demirtaş
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Parenteral Beslenen Prematüre Bebeklerde Alüminyum Düzeyleri Özet   PDF
Avidan KIZILELMA YİĞİT, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Paryetal Ensefalosel: Olgu Sunumu Özet   PDF
Salih Serin, Murat Bakacak, Önder Ercan, Bülent Köstü, Fazıl Avcı, Deniz Cemgil Arıkan
 
Toplam 372 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>