Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Gebelikte Viral Hepatitler Özet   PDF
Hülya Dede, Aytaç Tohma
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Gebelikte Yaşanan Anksiyete, Depresyon ve Prenatal Distres Düzeyinin Doğum Öncesi Bebeğe Bağlanmaya Etkisi Özet   PDF
Nalan Topaç Tunçel, Hatice Kahyaoğlu Süt
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Geç İntrauterin Dönemde Tespit Edilen Posterior Fossa Anomalisi Özet   PDF
Nihal Şahin Uysal, Çağrı Gülümser, Filiz Bilgin Yanık
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme Özet   PDF
Ali Gül, Şahin Takçı, Süleyman Ekrem Albayrak, Ergün Sönmezgöz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Gelecekte Nonavalent (9-valent) HPV Aşısının Türkiye İçin Kullanılabilirliği Özet   PDF
İlker Selçuk, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Genç Bir Hastada Over Kanseri İçin Doğurganlık Koruyucu Yaklaşım: Uzun Dönemli Takipte Karşı Overde Kitle, Yönetimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Kadir ÇETİNKAYA, Ahmet BACINOĞLU, Haluk DERVİŞOĞLU
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Gestasyonel Diabetli Hastalarda Serum Homosistein Düzeyleri Değişimi Özet   PDF
Emre Sinan Güngör, Nuri Danışman
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkta Adenozin Deaminaz Düzeylerinin Klinik Öneminin Değerlendirilmesi Özet   PDF (English)
Burçin SALMAN ÖZGÜ, Emre ÖZGÜ, Tayfun GÜNGÖR, Cavidan GÜLERMAN, Mehmet ŞENEŞ, Mustafa BEŞLİ, Hakan YALÇIN
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) HAYATI TEHDİT EDEN VAJİNAL KANAMA İLE PREZENTE OLAN VAJENE DOĞMUŞ SUBMÜKÖZ MYOMUN ACİL CERRAHİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Özet   PDF (English)
Eralp BAŞER, Selçuk ERKILINÇ, Emre ÖZGÜ, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) HAYIT MEYVESİ (VİTEX AGNUS CASTUS) VE PROLAKTİN Özet   PDF (English)   PDF
Başar ALTINTERİM
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Hekimlerin İkili Test Hakkında Bilgi Düzeyi, Düşünceleri ve Down Sendromunda Terminasyon Özet   PDF (English)
Nagihan SARI, Yaprak ENGİN-ÜSTÜN, Emel KIYAK ÇAĞLAYAN, Levent SEÇKİN, Ayla AKTULAY, Ali İrfan GÜL
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) HİPEREMEZİS GRAVİDARUM. GERÇEK HİPERTİROİDİZM Mİ, GEÇİCİ HİPERTİROİDİZM Mİ? Özet   PDF
Uğur ATMACA, Mehmet Aral ATALAY
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Hipogonadotropik Hipogonadizm Olgularında İnfertilite Tedavisi Sonuçları Özet   PDF
Ahmet Eser, Evrim Bostancı Ergen
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Hirşutizmi Olan Ergenlerde Psikopatolojik Belirtiler Özet   PDF
Suphi TUNÇ, Luna TANRIKULU, Halil ÖZCAN, Okan YENİCESU, Filiz AKIN SU, Burak SUBAŞI
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Histerektomi Öncesi Yapılan Endometrial Örneklemenin Tanısal Doğruluğunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ömer Hamid Yumuşak, Selçuk Erkılınç, Serkan Kahyaoğlu, Salim Erkaya, Hüseyin Şenyurt
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Sonrası Gebelik Sonuçları: Retrospektif Bir Çalışma Özet   PDF
Oya Soylu Karapınar, İlay Gözükara, Ali Ulvi Hakverdi, Dilek Benk Şilfeler, Hanifi Şahin, Kenan Dolapçıoğlu
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Histopatolojik Olarak Ektopik Gebe Olduğu Kanıtlanan Hastalarda Serum Ca-125, Östradiol ve Progesteron Düzeyleri Özet   PDF
And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Gökhan Karakoç, Mehmet Muammer Doğan, Yakup Yalçın, Burak Tatar
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) HIV(+) / AIDS Hastalarında Antiretroviral Tedaviye Uyumun Önemi (Literatür Çalışması) Özet   PDF
Erdal Aydın, Ayşegül Koç
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) HPV 16 / 18 Dışındaki Yüksek Riskli HPV’li Kadınlarda Kolposkopik İnceleme Gerekli Midir? Özet   PDF
İlknur Çöl Madendağ, Yusuf Madendağ, Erdem Şahin, Mefkure Eraslan Şahin, Gökhan Açmaz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Human Papilloma Virus (HPV) Enfeksiyonu ve HPV Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyi ve Genel Eğilimler; Dumlupınar Üniversitesi - Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ndeki Doktor, Hemşire ve Sağlık Personellerini İçeren Anket Taraması Özet   PDF
Kadriye Beril YÜKSEL, Halime ŞENCAN, Suna KABİL KUCUR, İlay GÖZÜKARA, Ali SEVEN, Murat POLAT, Nadi KESKİN
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) İdiopatik Konjenital Şilotorakslı Bir Yenidoğan Olgusu Özet   PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Erbu Yarcı, Nilüfer Okur, Şehribanu Işık, Ömer Ertekin, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) İkinci Trimesterda Tespit Edilen Uterus Rüptürleri: Olgu Serisi Özet   PDF
Melahat Atasever, Alev Özer, Numan Çim, Seda Şahin Aker
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Retrospektif Değerlendirilmesi Özet   PDF
Melda Kuyucu, Mustafa Demir
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) İleri Anne Yaşı Nedeniyle Yapılan İkinci Trimester Amniyosentez Sonuçlarımız: Üç Yıllık Deneyim Özet   PDF
Hülya DEDE, Ömer KANDEMİR, Serdar YALVAÇ, Metin ALTAY
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) İLERİ EVRE OVER KANSERİNİ TAKLİT EDEN GOSSİPİBOMA OLGUSU Özet   PDF
Müjdegül KARACA, Cihan TOĞRUL, Özlem ALTINKAYA, Eralp BAŞER, Ebru H BİBEROĞLU, Levent ŞİRVAN, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) İlk Antenatal Vizit Sırasında Maternal Mikrobesin Düzeylerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Ülkü METE URAL, Aynur KIRBAŞ, Emine Seda GÜVENDAĞ GÜVEN, Figen KIR ŞAHİN
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) İlk Trimester Gebeliklerde Subklinik Tiroid Fonksiyon Bozuklukları ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi Özet   PDF
Sedef Kabaca, Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Selvi Öğütçüoğlu, Fulya Gökdağlı, Hacer Kavak, Necati Cihan Tanyolaç
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) İlk Trimester TSH Düzeyinin Obstetrik ve Perinatal Sonuçlara Etkisi Özet   PDF
Seda Şahin Aker, Tuncay Yüce, Melahat Atasever, Murat Seval, Feride Söylemez
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) In Vitro Fertilizasyon Uygulanacak Polikistik Over Sendromlu Hastalar İçin Myo-İnositol Ve Folik Asit Desteği Özet   PDF
Mehmet Murat Seval, Dilek Acar, Yavuz Emre Şükür, Batuhan Özmen, Melahat Atasever, Murat Sönmezer, Bülent Berker, Cem Atabekoğlu
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) IN VITRO FERTİLİZASYON VE EMBRYO TRANSFERİ SONRASI RUPTURE KORNUAL HETEROTOPİK GEBELİK: BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF (English)
Barış BÜKE, Hasan Onur TOPÇU, Deniz ŞİMŞEK, Mert KAZANDI
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) İnfertil Çiftin İlk Basamak Değerlendirmesinde Histerosalpingografi Rutin Herkese Mi Veya Seçilmiş Hastalara Mı Yapılmalı? Özet   PDF (English)
Sezcan Mümüşoğlu, Aslıhan Yazıcıoğlu, Özge Senem Yücel, Dila Zengin Kasapoglu, Gürkan Bozdağ
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) İnfertil Hastalarda Değerlendirme Ve Yönetim: Bir Derleme Makalesi Özet   PDF
Serkan Kahyaoğlu, Hacer Cavidan Gülerman, Müzeyyen Gülnur Özakşit, Nafiye Yılmaz, Berna Seçkin, Ayşe Seval Özgü Erdinç, Yasemin Taşçı, Hüseyin Yeşilyurt, Ömer Hamid Yumuşak, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) İNFERTİL HASTALARIN İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON VE TÜP BEBEK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE BİLGİLENME KAYNAKLARI: ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI VE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFERTİLİTE ÜNİTESİ ANKET ÇALIŞMASI Özet   PDF
Aysun DEVRAN, Nafiye YILMAZ, Cavidan GÜLERMAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
ÖZEL SAYI - 1 İnfertil Kadınların Eş Uyumunun Ve Aile Içi Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi Özet
Nilüfer Tuğut, Gülbahtiyar Demirel, Meral Karataş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) İnfertilite Tedavi Sürecindeki Kadınların Fertilite Uyumları ile Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özet   PDF
Yeter DURGUN OZAN, Mesude DUMAN
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) İnfertilite Tedavisi İçin Başvuran Hastalarda Üstbiliş İşlevleri ve Anksiyete Özet   PDF
Ayşe Nur Çakır Güngör, Başak Şahin, Elif Karaahmet, Beril Yüksel, Uğur Keskin, Namık Kemal Duru
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) İnterstisyel Sistit/Ağrılı Mesane Sendromunda Tedavi Yönetimi Özet   PDF
Oğuz MERTOĞLU, Salih BUDAK, Cem YÜCEL, Erdem KISA, Zafer KOCAOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) İntrapartum Fetal Kalp Hızı Değerlendirmesi Özet   PDF
Şebnem Özyer, Şule Özel, Rıfat Taner Aksoy, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) İntrauterin Gelişme Geriliğinde Ve Normal Fetal Gelişimde Gebe Serumlarında D-Dimer Ve Fıbrınojen Düzeylerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Kerem TETİK, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) İntrauterin HCG Enjeksiyonu IVF' te Hangi Hastalara Uygulanmalıdır? Özet   PDF (English)
Ali Sami Gürbüz, Necati Özçimen, Emel Ebru Özçimen
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON SONRASI BAŞARIYI BELİRLEMEDE SPERM PARAMETRELERİNİN PREDİKTİF DEĞERİ: BİR TERSİYER MERKEZ DENEYİMİ Özet   PDF (English)
Fatma BEYAZIT, Havva ORAL, Selen TAFLAN, Muammer DOĞAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) İntrauterin İnseminasyon Sonrası Ovaryan Gebelik: Olgu Sunumu Özet   PDF
Esra Yasar Celik, Esma Sarikaya, Irem Eda Gokdemir, Hasan Onur Topcu, Salim Erkaya
 
ÖZEL SAYI - 1 Is Anti–Mullerian Hormone A Good Diagnostic Marker For Adolescent And Young Adult Turkish Patients With Polycystic Ovary Syndrome? Özet
Aytekin Tokmak, Hakan Timur, Nafiye Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) İsteğe Bağlı Küretaj Olan Kadınların Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Küretaj Nedenleri Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet Şükrü BUDAK, Cihan TOĞRUL, Deniz BALSAK, Mehmet Nafi SAKAR, Ali Emre TAHAOĞLU, Sedat AKGÖL, Mehmet Baki ŞENTÜRK
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) İstemli Gebelik Sonlandırılması, Bir Aile Planlaması Yöntemi midir? Özet   PDF
Yusuf Aytaç TOHMA, Özlem ÖZDEĞİRMENCİ, Bora ÇOŞKUN, Eser ÇOLAK, Berna DİLBAZ, Salim ERKAYA
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) İzole İntrauterin Gelişme Kısıtlılığı Olan Gebeliklerde Tam Kan Sayım Parametreleri Özet   PDF (English)
Kudret Erkenekli, Efser Oztas, Sibel Ozler, Aykan Yucel, Dilek Uygur, Nuri Danisman
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) İzole Tuba Torsiyonu Olan Bir Prepubertal Kızda Tek Port Laparoskopik Cerrahi: Olgu Sunumu Özet   PDF (English)
Engin Yılmaz, Saynur Sarıcı Yılmaz, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, Çağatay Evrim Afşarlar
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Jinekolojik Cerrahide Temel Prensipler Kursu Öntest-Sontest Değerlendirme Sonuçları Özet   PDF
Nafiye Yılmaz, Emre Özgü, Melike Doğanay, Orhan Aksakal, Yaprark Engin Üstün
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Jinekolojik Kanserli Türk Kadınlarının Dini Ve Geleneksel Uygulamaları Özet   PDF (English)
Mesude Duman, Özlem Doğan Yüksekol, Yeter Durgun Ozan
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Jinekolojik Operasyonlarda Postoperatif İleusu Önlemek İçin Tuhaf Bir Yol: Sakız Çiğneme Özet   PDF (English)
Zeynep KAMALAK, Nermin KÖŞÜŞ, Aydın KÖŞÜŞ, Müberra NAMLI KALEM, Deniz HIZLI, Banu AKÇAL, Hasan KAFALI
 
Toplam 386 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2667-7849