Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Eitörden Size Ayrıntılar   PDF
Yaprak Üstün
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Ektopik Gebelik Klinik Seyrini ve Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi Özet   PDF (English)
Fatma Beyazıt, Eren Pek, Ayşenur Çakır Güngör, Meryem Gencer, Ahmet Uysal, Servet Hacıvelioğlu, Mesut Ünsal
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Ektopik Gebelik Olgularında Tedavi Seçenekleri ve Başarı Oranlarımız Özet   PDF
Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Ayşe Gül Kebapçılar, Aybike Pekin, Setenay Arzu Yılmaz, Fatma Beyhekim, Çetin Çelik
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Ektopik Gebelik Olgularının Analizi İle Ektopik Gebeliklerde Tanı ve Yaklaşımın Değerlendirilmesi Özet   PDF
Şule Özel, Gülenay Gençosmanoğlu Türkmen, Selim Koncagül, Yusuf Ergün
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) EKTOPİK GEBELİK VE NORMAL GEBELİKTE KAN KREATİN KİNAZ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
And YAVUZ, Gökhan KARAKOÇ, Mehmet Ufuk CERAN, Alper BAŞBUĞ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Ektopik Gebelikte Salpenjektominin Laparatomik veya Laparoskopik Yöntemle Yapılmasının Over Fonksiyonu Üzerine Etkisi Özet   PDF
Arzu KUBLAY, Hüseyin KIYAK, Pınar KADIROĞULLARI, Burak YÜCEL, Kerem Doğa SEÇKİN, Ali GEDİKBAŞI
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Endometrial Örnekleme Sonuçlarımız: 655 Olgunun Analizi Özet   PDF
Ersin Çintesun, Feyza Nur İncesu Çintesun, Buket Karataş Aslan, Mustafa Gazi Uçar, Enver Yarıkkaya
 
ÖZEL SAYI - 1 Endometriosizin Gelişmesinde Angiogenez Ve Apoptosizin Yeri Özet
Savaş Karakuş, Enver Sancakdar, Özlem Bozoklu Akkar, Çağlar Yıldız, Özlem Demirpence, Ali Çetin
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Endometrium Kanseri Evre IA Grade I Grade 2 Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Lenfovasküler Alan İnvazyonunu Öngörmedeki Değeri Özet   PDF
Koray Aslan, İbrahim Yalçın, Hanifi Şahin, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Endometrium Kanserinde Kötü Glisemik Kontrolün Evre ve Grade Üzerine Etkisi Özet   PDF (English)
Emre Özgü, Selçuk Erkılınç, Hüseyin Yeşilyurt, Burçin Salman Özgü, Gökay Terzioğlu, Tayfun Güngör
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Endometrium Kanserli Hastalarda Miyometrial İnvazyon: Ameliyat Öncesi Magnetik Rezonans Görüntüleme İnvazyonu Tahmin Edebilir Mi? Özet   PDF
Funda Atalay, Kadir Çetinkaya
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Endoskopik Cerrahide Kullanılan Trokar Tipleri Komplikasyon Oranlarını Etkiler mi? Özet   PDF (English)
Raziye Desdicioğlu, Fatih Demir, Aslı Deniz Özdemir, Sefa Kelekçi
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Engelli Kadınlarda Üreme Sağlığı Özet   PDF
Demet Kokanalı, Müjdegül Karaca, Şule Özel, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Epidermolizis Bülloza: Olgu Serisi Özet   PDF
Ferit Kulalı, Hıncal Özbakır, Selcen Kundak, Oğuz Han Kalkanlı, Dilem Eriş, Rüya Çolak, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Tülin Gökmen Yıldırım, Şebnem Çalkavur
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Epizyotomi Skarında Gelişen Endometriozis: Olgu Sunumu Özet   PDF
Murat BAKACAK, Mehmet Sühha BOSTANCI, Gökhan KARAKOÇ, Kıvılcım GÖREN, Zeynep BAKACAK, Kadir ÖYMEN HANÇERLİOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) ERKEK İNFERTİLİTESİNDE ARTIŞ: TÜRKIYE’DE KAMU KURUMUNDA İN VİTRO FERTİLİZASYON İNDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF   PDF (English)
Ayla SARGIN ORUÇ, Cavidan GÜLERMAN, Tuğba ZEYREK, Nafiye YILMAZ, Hasan Ali İNAL, Deniz TUZCUOĞLU, Nedim ÇİÇEK
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Erken Gebelik Kesesinin Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi ve Gebelik Sonuçları ile İlişkisi Özet   PDF
Aybike TAZEGÜL PEKİN, Ayşe Gül KEBAPÇILAR, Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU, Setenay Arzu YILMAZ, Berat Berrin GENÇOĞLU BAKBAK, Nasuh Utku DOĞAN, Çetin ÇELİK
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Erken ve Miadında Doğumda Fetal Zarın Kalınlık Ölçümü: İn-vitro Biyomedikal Mühendislik Yaklaşımı Özet   PDF
Hakan Oflaz
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Evre 3C Endometrioid Tip Endometrium Kanserlerinin Analizi: Evre IIIC1 ve Evre IIIC2 Arasında Sağ Kalım Farkı Var mı? Özet   PDF
Hanifi Şahin, Mustafa Erkan Sarı, İbrahim Yalçın, Nazlı Topfedaisi Özkan, Vakkas Korkmaz, Tayfun Güngör, Mehmet Mutlu Meydanlı
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Evre IIIB Endometrioid Tip Endometrium Kanser Olgularının Analizi: Tersiyer İki Onkolojik Merkez Deneyimi Özet   PDF
Hanifi ŞAHİN, İbrahim YALÇIN, Mustafa Erkan SARI, Tayfun GÜNGÖR, Mehmet Mutlu MEYDANLI, Ali AYHAN
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Farklı Tedavi Modaliteleri Uygulanan Kondiloma Akuminata Olgularının Akım Sitometrik DNA Analizi Özet   PDF
Ayçağ Yorgancı, Sevgi Tezcan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Fetal İntrahepatik Kalsifikasyon ve Dengeli Resiprokal Translokasyon Taşıyıcılığı Özet   PDF
And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Mekin Sezik, Gökhan Karakoç
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Fetal Kan Örneklemesi: Derleme Özet   PDF
Ali Acar, Fedi Ercan, Berkan Sayal
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Fetal Sakrokoksigeal Teratomda Ultrasonografik Değerlendirme: Vasküleritenin Detaylandırılması Özet   PDF (English)
Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Mekin Sezik, Gökhan Karakoç
 
ÖZEL SAYI - 1 Gebe Ratlarda Vitamin C Kullanımının Kardinal Ve Sakrouterin Ligament Kollajen Yapısına Etkisi Özet
Rahime Bedir Fındık, Fatih İlkaya, Servet Güreşci, Hasan Güzel, Şefika Karabulu, Jale Karakaya
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Gebe ve Jinekoloji Polikliniklerine Başvuran Kadınlarda Baş Ağrısı Sıklığı Özet   PDF (English)
Recep Özmerdivenli, Yıldız Değirmenci, Mete Çağlar, Mehmet Ali Sungur, Alper Başbuğ, Kağan Ağan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Gebelerde Depresyonla İlişkili Sosyodemografik Özellikler Özet   PDF
Aliye Bulut, Çağla Yiğitbaş
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Gebelerin İkili ya da Üçlü Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Araştırılması Özet   PDF
Ruhat Karakuş
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Gebeliğin İlk Haftalarındaki Maternal Vücut Kitle İndeksinin Olumsuz Maternal Perinatal Sonuçlara Etkisi Özet   PDF (English)
Murat BAKACAK, Salih SERİN, Önder ERCAN, Bülent KÖSTÜ, Fazıl AVCI, Hakan KIRAN, Mehmet Sühha BOSTANCI, Zeyneb BAKACAK
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı ve Yönetimi Özet   PDF
Ali Özgür Ersoy, Dilek Uygur
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Gebelik Sırasında Henoch-Schönlein Purpurası: Olgu Sunumu Özet   PDF (English)
Atakan Tanacan, Fatih Aktoz, Gokcen Orgul, M. Sinan Beksac
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) GEBELİK TERMİNASYONU İNDİKASYONLARI:ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2000-2011 Özet   PDF
Ayten OLGUN, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Gebelik ve Astım Özet   PDF
Buket Mermit Çilingir
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Gebelik ve Bartolin Absesi: 47 Olgunun İncelenmesi Özet   PDF
Hakan Timur, Kadriye Nilay Özcan, Aytekin Tokmak, Hasan Ali İnal, Esma Sarıkaya, Dilek Uygur
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Gebelik ve Kurşun Zehirlenmesi Özet   PDF
Mustafa Baran Celtemen, Pınar Telli Celtemen, Nuray Bozkurt
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Gebelik ve Laktasyon Döneminde Probiyotiklerin Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri Özet   PDF
Hazal Küçükkaraca, F. Gülhan Samur
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Gebelik Ve Sigara Bırakma Özet   PDF
Serkan Kahyaoğlu, Şule Özel, Yaprak Engin Üstün, Cevdet Erdöl
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Gebelik ve Venöz Tromboembolizm Özet   PDF
Emel Kıyak Çağlayan, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Gebelik ve Yeme Davranış Bozuklukları Özet   PDF
Menşure Nur Çelik, Fatma Gülhan Samur
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) GEBELİKTE ANNENİN ANEMİSİ Özet   PDF
Yunus YILDIZ, Elif Gül YAPAR EYİ
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Gebelikte Antikoagulasyon Özet   PDF
Aslıhan KÜÇÜKER
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Gebelikte Cilt Hastalıkları Özet   PDF
Emel Bitirgen, Aydın Köşüş, Müberra Namlı Kalem, Müzeyyen Duran, Nermin Köşüş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Gebelikte HIV Enfeksiyonu Özet   PDF
Cem Yaşar SANHAL, Çiğdem ATAMAN, Şule ÖZEL, Yaprak ENGİN ÜSTÜN
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu Özet   PDF
Beril Yüksel, Ali Seven, Yunus Yıldız, Suna Kabil Kucur, İlay Gözükara, Murat Polat, Halime Şencan, Nadi Keskin
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) GEBELİKTE İMMÜNİZASYON Özet   PDF
İnci KAHYAOĞLU, Serkan KAHYAOĞLU, Özlem MORALOĞLU, Nedim ÇİÇEK
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) GEBELİKTE KALP HASTALIKLARI VE KALP CERRAHİSİ Özet   PDF
Aslıhan KÜÇÜKER, Mete HIDIROĞLU, Erol ŞENER
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Gebelikte Rutin Demir Takviyesinin Bozulmuş Glukoz Toleransı Gelişme Riskine Bir Etkisi Var Mıdır? Özet   PDF (English)
Ümit Yasemin Sert, Hatice Kansu Çelik, Burcu Kısa, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Gebelikte Tanısı Konulan Memenin İnvaziv Duktal Karsinomu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Özlem Şimşek Tanın, Emel Kıyak Çağlayan, Nagihan Sarı, Levent Seçkin, Mustafa Kara, Kasım Çağlayan, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Gebelikte Tiroid Hastalıkları ve Neonatal Sonuçları Özet   PDF
Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Emine Seda GÜVENDAĞ GÜVEN
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Gebelikte Uyku Apne Sıklığının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Suna Kabil Kucur, Cüneyt Kucur, Ali Seven, Beril Yüksel, İlay Gözükara, Murat Polat, İsa Özbay, Fatih Şahbaz, Nadi Keskin
 
Toplam 386 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2667-7849