Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Bir Kadın Sağlığı Merkezinde Yapılan Yeni Düzenlemeler Sonrasında Değerlendirilen Cinsel İstismar Vakalarının Analizi Özet   PDF
Şule Özel, Hatice Kansu Çelik, Yeliz Çatak, Şebnem Özyer, İmahan Türkeri, Yaprak Engin Üstün
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Bir Olgu Sunumu : Olağandışı Over Lokalizasyonu Ve Müller Kanalı Anomalili Hastada Başarılı Gebelik Özet   PDF (English)
Mustafa Acet, Leyla Altuntaş, Sema Ovalı, Tuba Yelke, Betül Yorgunlar, Hale Aktün Tamer, Ebru Öztürk
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Birinci Trimester Gebelikle İlişkili Plasma Protein-A Düzeyinin, İkinci Trimester Uterin Arter Doppler, Plasental Boyut ve Kötü Obstetrik Sonuçlarla İlişkisi Özet   PDF (English)
Esra YAŞAR ÇELİK, Oluş APİ, Ebru ERSOY, Ali Özgür ERSOY, Ayla AKTULAY, Burcu KISA KARAKAYA, Orhan ÜNAL
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Birinci Trimester Tarama Testi Belirteçlerinin İntrauterin Gelişme Geriliği İle İlişkisi ve Neonatal Sonuçları Üzerine Etkisi Özet   PDF
Yusuf MADENDAĞ, İlknur ÇÖL MADENDAĞ, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Birinci trimesterde tanı alan bir ikiz gebeliğin tek eşinde Cantrell Pentalojisi Özet   PDF (English)
Tuğba Altun Ensari, Dilek Uygur, Ayşe Seval Özgü Erdinç, Ayşe Kırbaş, Salim Erkaya, Nuri Danışman
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Birinci Trimesterde Tanısı Konulan ve Doğuma Kadar Sebat Eden Spontan Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Keziban Doğan, Mustafa Taze, Özlem Karaahmet
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Biyokimyasal Aneoploidi Tarama Testleri Özet   PDF
Nilüfer Akgün, Ayla Eser, Candan Duvan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Boğulmuş Kasık Fıtığını Taklit Eden Inguinal Endometriozis Özet   PDF (English)
Murat Özgür Kılıç, Cenap Dener, Serdar Gökay Terzioğlu, Kayıhan Akın, Reyhan Bayrak
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Borderline over tümörlerinde cerrahi ve adjuvan kemoterapi Özet   PDF
İlker Selçuk, Emre Özgü, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Bütüncül İzlem Modelinin Preterm Bebeklerin Nörolojik Ve Gelişimsel Sonuçları Üzerine Etkisi Özet   PDF (English)
Zeynep Eras, H. Gözde Kanmaz, Halil İbrahim Yakut, Nilüfer Güzoğlu, Emre Canpolat, Suna Oğuz, Nurdan Uraş
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) BÜYÜK DOKU DEFEKTİ OLAN YARALARDA YENİ BİR SÜTÜR TEKNİĞİ (ORJİNAL TEKNİK) Özet   PDF   PDF (English)
Orhan AKSAKAL, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Chiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Karar Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi Özet   PDF
Senem Alkan Özdemir, Nail Özdemir, Ali Karadağ, Özkan İlhan, Esra Arun Özer
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMAR Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Elmas KORKMAZ
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Çocukluk ve Adolesan Döneminde Anormal Vajinal Kanamalar Özet   PDF
Mahmut Kuntay Kokanalı, Salim Erkaya
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) ÇOĞUL GEBELİKLERİN İNDİRGENMESİ Özet   PDF
Elif Gül YAPAR EYİ, Nuri DANIŞMAN, Ali Turhan ÇAĞLAR
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerin İki - Üç Yaş Döneminde Gelişimsel Durumları ve Karşılanmamış Gereksinimleri Özet   PDF
Bedriye Tuğba Karaaslan, Necate Baykoç Dönmez
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Dekstrokardi İle Birliktelik Gösteren Pulmoner Agenezili Yenidoğan Özet   PDF
Handan yaşar, M. Ali Nazlı
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) DEV UTERİN LEİOMYOMA: OLGU SUNUMU Özet   PDF   PDF (English)
Yunus YILDIZ, Hasan ENERGİN, Bekir Serdar ÜNLÜ, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Diyabetik Anne Bebeklerinde Antropometrik Ölçümler İle Kord Kanı Tenascin-C, İnsülin Ve Glikoz Seviyelerinin İlişkisi Özet   PDF
Fehime Erdem Sürecek, Hakan Aylanç
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Doğum Eyleminde Bir Uygulama Pratiği: Umblikal Kord Klempleme Özet   PDF
Gonca KURT
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA ENVANTERİ’NİN BİR GRUP GEBE ÜZERİNDE TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI Özet   PDF
Veli DUYAN, Satı GÜL KAPISIZ, Halil İbrahim YAKUT
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Doğum Sürecinde Neokortikal İnhibisyon ve Doğum Eylemi Başlamadan Yapılan Sezaryen İle Ilişkili Stres Yoksunluğu Özet   PDF (English)
Michel ODENT, Özlem MORALOĞLU TEKİN
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Doğumsal Kalp Hastalıkları Sıklığının Risk Gruplarına Göre Dağılımı: Fetal Ekokardiyografik Tarama Özet   PDF
Olgu Hallıoğlu, Derya Karpuz, Dilek Giray, Hasan Demetgül, Ayten Öztaş
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Doğurgan Yaş Grubundaki Kadınlarda Folik Asit Kullanımı, Bilgi ve Farkındalığı Özet   PDF
Gülay Yılmazel, Nuriye Büyükkayacı Duman, Tayfun Güngör
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Dondurulmuş Embriyo Siklusunda Embriyo Transfer Zamanlaması Gebelik Başarısını Etkiler Mi? Tek Merkez Deneyimi Özet   PDF
Seyhan Sönmez, Mustafa Öztürk, Cem Korkmaz, Ferhan Sönmez, Barış Baykal, Cihangir Mutlu Ercan, Seyit Temel Ceyhan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Down Sendromunda İzlem, Prenatal İzleminde Karşılaşılan Zorluklar Özet   PDF
Sabriye KORKUT, Şule ÖZEL, Şebnem ŞEN ÖZYER, Cüneyt TAYMAN, Esra Şükran ÇAKAR, Yaprak ENGİN ÜSTÜN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Dudak Ve Damak Yarıkları Olan Vakaların Derlenmesi ve Büyümelerinin İzlemi Özet   PDF
Avidan KIZILELMA YİĞİT, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Düşük Riskli Gebelerde İkinci Trimester Ultrason Taraması: Tersiyer Merkez Sonuçları Özet   PDF
Aybike Tazegül Pekin, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Setenay Arzu Yılmaz, Berat Berrin Gençoğlu Bakbak, Çetin Çelik
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) DÜŞÜK RİSKLİ GEBELİKLERDE KARDİYOTOKOGRAFİK İNTRAPARTUM FETAL DİSTRESS TANISINDA ERKEN PERİNATAL SONUÇLAR Özet   PDF
Metin KABA, Elif Gül YAPAR EYİ, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Ebelere verilen empati eğitiminin postpartum dönemdeki annelerin beklentilerini karşılama, doğumu ve ebeyi algılama düzeyine etkisi Özet   PDF
Songül Aktaş, Türkan Pasinlioğlu
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Salim ERKAYA
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Salim ERKAYA
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Salim Erkaya
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Editörden Size Ayrıntılar
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 14, Sayı 3 (2017) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Editörden Size Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün
 
Toplam 386 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2667-7849