Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) 12 Haftalık İnterstisiyel Gebelikte Yaklaşım Özet   PDF (English)
Özlem Gün ERYILMAZ, Selen Taflan YAMAN, Serra AKAR, Hüseyin YEŞİLYURT, Gülnur ÖZAKŞIT
 
ÖZEL SAYI - 1 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel Sayısı Ayrıntılar   PDF
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) 14 Mart Tıp Bayramı ve Tıbbiyeli Ruhu Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) 2 ve 3 BOYUTLU ULTRASOUNDDA KULLANILAN FARKLI TAHMiNi FETAL AGIRLIK FORMULLERiNiN TERM GEBELERDE KARŞILASTIRILMASI Özet   PDF
Hasan ENERGİN, Elif Gül YAPAR EYİ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) 2014 Yılı Türkiye Ulusal Anne Ölümlerinin Demografik Verilere Göre Değerlendirilmesi Özet   PDF
İrfan Şencan, Yaprak Engin Üstün, Sema Sanisoğlu, Ayşe Özcan, Selma Karaahmetoğlu, Hüseyin Levent Keskin, Dilek Uygur, Aysun Kabasakal, Meral Esen, Bekir Keskinkılıç
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) 22 Haftayı Geçemeyen Gebelikler Özet   PDF
Gökçen Örgul, Burcu Soyak, Emine Aydın, Atakan Tanaçan, Murat Çağan, Mehmet Sinan Beksaç
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) 50 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ İLE İNTRAUTERİN GELİŞME KISITLILIĞI TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ? Özet   PDF (English)
Hasan Onur TOPÇU, Kadriye ERDOĞAN, Sabri CAVKAYTAR, Ali Özgür ERSOY, Dilek UYGUR
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı 9qh+’liği Molar Gebelik İçin Bir Risk Faktörü mü? Özet   PDF
Ayşe Nur Çakır Güngör, Fatma Sılan, Nihal Kılınç, Meryem Gencer, Ahmet Uludağ, Emine Coşar, Evrim Koç, Öztürk Özdemir
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Açıklanamayan İnfertil Hastalarda Lökosperminin Sperm Parametreleri Üzerine Etkisi Özet   PDF (English)
Nafiye Yılmaz, Osman Balcı, İnci Kahyaoğlu, Magdi Adem, Fatma Beyazıt, M. Nedim Çiçek
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim Özet   PDF
RECEP EMRE OKYAY, TAYLAN BODUR, ERKAN ÇAĞLAYAN, İHSAN ATABAY, BAHADIR SAATLI, SABAHATTİN ALTUNYURT
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) ADAMTS Gen Ailesinin Obstetrik ve Jinekolojideki Yeri Özet   PDF
İsmail CÖMERTOĞLU, Esma SARIKAYA, Mehmet DEMİREL, Sümeyya AKYOL, Kadir DEMİRCAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Adenomyozis ve Adenomyozise Eşlik Eden Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Klinik Tecrübemizin Retrospektif Analizi Özet   PDF
Tutku Gürbüz, Sefa Kurt, Ömer Demirtaş, İbrahim Uyar, Gülşah Demirtaş, Abdullah Taşyurt
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017) Adölesan Dönemde Servikal Displaziler Ve Yönetimi Özet   PDF
Nilüfer Çetinkaya Kocadal, Tayfun Güngör
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Adolesan Dönemdeki Hastaların İstemli Küretaj Sonrası Kontrasepsiyon Tercihlerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Runa Özelçi, Derya Akdağ Cırık, Berna Dilbaz, Saynur Yılmaz, Funda Akpınar, Okan Aytekin, Aysel Nalçakan, Serdar Dilbaz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Adolesan Gebelikler Özet   PDF
Ali İrfan Güzel, Aytekin Tokmak, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013) ADOLESAN GEBELİKLERDE HELLP SENDROMU: 26 OLGULUK KLİNİK DENEYİM Özet   PDF (English)
Selçuk ERKILINÇ, Elif Gül YAPAR EYİ
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) ADOLESAN KIZLARDA PELVİK AĞRI Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Sabri CAVKAYTAR
 
Cilt 12, Sayı 5 (2015) Adolesan Kontrasepsiyon Özet   PDF
Emre Özgü, Halil İbrahim Yakut
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Adolesanlarda Adneksiyel Kitleler: 76 Hastanın Analizi Özet   PDF
Yusuf Aytaç Tohma, Yetkin Karasu, Berna Dilbaz, Özlem Özdeğirmenci, Eser Çolak
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Adolesanlarda Anormal Uterin Kanama: Tanı ve Yönetim Özet   PDF (English)
İnci Kahyaoğlu, Nafiye Yılmaz, Halil İbrahim Yakut
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) ADOLESANLARDA CİNSEL EĞİTİM Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Burçin SALMAN ÖZGÜ
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Adolesanlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Özet   PDF
Hatice Kansu Çelik, Şule Özel, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) ADOLESANLARDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Selçuk ERKILINÇ
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) ADÖLESANLARDA HPV ENFEKSİYONU VE HPV AŞILARI Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Nilüfer ÇETİNKAYA
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Ağır Menstrüel Kanamalı Olgularda Levonorgestrelli İntrauterin Araç Etkinliğinin Palm- Coein Sınıflama Sistemine Göre Değerlendirilmesi Özet   PDF (English)
Emre Erdem TAŞ, Hüseyin Levent Keskin, Gülin Feykan Yeğin, Ayşe Filiz Avşar
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Ailevi Glukoz Galaktoz Malabsorsiyonu: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu Özet   PDF
Seda Aydoğan, Dilek Dilli, Ferda Özbay Hoşnut, Furkan Donbaloğlu, Ayşegül Zenciroğlu
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı İle İzlenen İki Yenidoğanda Rasburikaz Kullanımı Özet   PDF
Reyhan Erol Güler, Zeynep Eras
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Alternatif Bir Doğum Yöntemi; Faydaları ve Riskleri İle Suda Doğum Özet   PDF
Özlem Uzunlar, Şule Özel, Aytekin Tokmak, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Altın Dakikalar: Prematüre Bebeğin Doğum Salonunda Yönetimi Özet   PDF
Hayriye Gözde Kanmaz Kutman, Şerife Suna Oğuz, Nurdan Uraş
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Amnion Sıvısı Dinamikleri Özet   PDF
Kazibe Koyuncu, Özgür Kan, Feride Söylemez
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Amniotik Band Sendromu Olan Bir Yenidoğan Olgusu Özet   PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, Handan Bezirganoğlu, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Nurdan Uraş
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) AMNİYON SIVI EMBOLİSİ SONRASI SAĞ KALIM : OLGU SUNUMU Özet   PDF   PDF (English)
Reyyan ÖZCAN TEMİZKAN, Şevki ÇELEN, Ayhan SUCAK, Sevtap HAMDEMİR
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Annelerin Doğumu Algılayışı ile Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Emine YILMAZ, Feyza NAZİK
 
ÖZEL SAYI - 1 Anormal Doppler Bulguları Olan Gebelerin Kordon Kanı CD33 Ve Eritropoetin Seviyelerinin Normal Gebelerle Karşılaştırılması Özet
Nilay Karaca, Gökhan Bolluk, Yaşam Kemal Akpak, Aslıhan Erken, Serkan Oral
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Anormal Uterin Kanaması Olan Premenopozal Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi İle Ölçülen Endometrial Kalınlık İle Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması Özet   PDF
Erdem Şahin, İlknur Çöl Madendağ, Mefkure Eraslan Şahin, Yusuf Madendağ, Gökhan Açmaz, Fatma Özdemir, Ahmet Emin Mutlu, İptisam İpek Muderris
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Anormal Uterin Kanaması Olan Premenopozal Kadınlarda Histeroskopik Bulgular Ve Histopatolojik Tanıların Karşılaştırılması Özet   PDF (English)
Sabri Cavkaytar, Mahmut Kuntay Kokanalı, Ufuk Ceran, Ali İrfan Güzel, Levent Sirvan, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Melike Doğanay
 
Cilt 9, Sayı 35 (2012) ANTENATAL DÖNEMDE ANKSİYETE VE DEPRESYONUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Özet   PDF
Suphi TUNÇ, Okan YENİCESU, Esra ÇAKAR, Halil ÖZCAN, Serkan PEKÇETİN, Nuri DANIŞMAN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi Özet   PDF
İlknur Münevver Gönenç, Veli Duyan, Sibel İlhan Erkal, Eda Purutçuoğlu, Huriye Kaan Güven
 
Cilt 16, Sayı 1 (2019) Antenatal Nifedipin Kullanımının Patent Duktus Arteriozusa Etkisi Özet   PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) ANTİ-İNKONTİNANS OPERASYONLARI SONRASI REZİDÜEL İDRAR VOLÜMÜ ÖLÇÜMÜNDE ÜRETRAL KATETERİZASYON İLE ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMAS Özet   PDF
Melike DOĞANAY, Orhan AKSAKAL, Hüseyin DUMANLI, Gülnur ÖZAKŞİT
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Asimetrik Ağlayan Yüz: Ender Bir Doğumsal Malformasyon Özet   PDF
Kıymet Çelik, Nagehan Katipoğlu, Özgür Olukman, Fevziye Karadem, Hatice Demirol, Gürkan Gürbüz, Şebnem Çalkavur, Sertaç Arslanoğlu
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Bartolin Bezi Apselerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri Özet   PDF
Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Burak Elmas, Hatice Kansu Celik, Gülçin Yıldırım, Melike Doğanay
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Benign Vajinal Kistlerin Retrospektif Analizi Özet   PDF
Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Salim Erkaya
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Benign ve Malign Extra-Genital Over Kanseri Taklitçileri: 28 Olgunun Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Selçuk Erkılınç, Volkan Karataşlı, Batuhan Demir, İlker Çakır, Behzat Can, Orhan Temel, Mustafa Bağcı, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları Özet   PDF
Elif Yılmaz, Zehra Vural Yılmaz, Özlem Yazıcı Işıtan, Mehmet Fatih Karslı, İsmail Burak Gültekin, Banu Seven, Osman Fadıl Kara, Tuncay Küçüközkan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Bir İnfantta Adenoviral Konjonktivit Nedeniyle Oluşan Pseudomembranların Temizlenmesi Özet   PDF
Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Mehmet Yekta Öncel, Şerife Suna Oğuz
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Bir İnfertilite Olgusunda Hipnoz Terapileri Sonrasında Spontan Gebelik Eldesi, Vaka Sunumu Özet   PDF
Ayşe Şahin, Hasan Şahin, Beril Yüksel
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Bir Kadın Doğum Hastanesindeki Tıbbi Atık Yönetim ve Maliyet Analizi Özet   PDF
Şule Özel, Gönül Tozlu, Nilüfer Ercan, Zeynep Tatar, İmahan Türkeri, Ertuğrul Ünkoç, Yaprak Engin Üstün
 
Cilt 15, Sayı 1 (2018) Bir Kadın Doğum Hastanesindeki Tıbbi Atık Yönetim ve Maliyet analizi Özet
şule özel, gönül tozlu, nilüfer Ercan, zeynep Tatar, imahan türkeri, yaprak Engin Üstün
 
Cilt 16, Sayı 2 (2019) Bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Mavi Kod Verilerinin Retrospektif Analizi Özet   PDF
Esra Uyar Türkyılmaz, Nihan Aydın Güzey
 
Toplam 386 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2667-7849