Cilt 9, Sayı 36 (2012)

İçindekiler

Orijinal Araştırma

2 ve 3 BOYUTLU ULTRASOUNDDA KULLANILAN FARKLI TAHMiNi FETAL AGIRLIK FORMULLERiNiN TERM GEBELERDE KARŞILASTIRILMASI PDF
Hasan ENERGİN, Elif Gül YAPAR EYİ
ERKEK İNFERTİLİTESİNDE ARTIŞ: TÜRKIYE’DE KAMU KURUMUNDA İN VİTRO FERTİLİZASYON İNDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF PDF (English)
Ayla SARGIN ORUÇ, Cavidan GÜLERMAN, Tuğba ZEYREK, Nafiye YILMAZ, Hasan Ali İNAL, Deniz TUZCUOĞLU, Nedim ÇİÇEK
TRANSSERVİKAL ASPİRASYON TEKNİĞİ İLE KORYON VİLLUS BİOPSİSİ:TEKNİK, YARAR VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI PDF
Necati HANÇERLİOĞULLARI, Ayla AKTULAY, Özlem YÖRÜK, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
SUBKLİNİK HİPOTİROİDİNİN GEBELİK ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİSİ VAR MI? TÜM GEBELERE TARAMA YAPMAK GEREKİR Mİ? PDF
Metin KABA, Mehmet ŞİMŞEK, Ömür TAŞKIN
HİPEREMEZİS GRAVİDARUM. GERÇEK HİPERTİROİDİZM Mİ, GEÇİCİ HİPERTİROİDİZM Mİ? PDF
Uğur ATMACA, Mehmet Aral ATALAY

Derleme

PREMATUR OVER YETERSiZLiGi PDF
Özlem Gün ERYILMAZ, Saynur YILMAZ, Melike DOĞANAY, Gülnur ÖZAKŞİT
POSTPARTUM KANAMANIN YONETiMi PDF
Cihan TOĞRUL, Eralp BAŞER, Bülent ÖZDAL, Tayfun GÜNGÖR
OVULASYON iNDUKSiYONU ve KONTROLL-0 OVARYAN HiPERSTiMULASYONA GENEL BAKIS PDF
Nafiye YILMAZ, İnci KAHYAOĞLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.