Cilt 9, Sayı 35 (2012)

İçindekiler

Orijinal Araştırma

ANTENATAL DÖNEMDE ANKSİYETE VE DEPRESYONUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER PDF
Suphi TUNÇ, Okan YENİCESU, Esra ÇAKAR, Halil ÖZCAN, Serkan PEKÇETİN, Nuri DANIŞMAN
EKTOPİK GEBELİK VE NORMAL GEBELİKTE KAN KREATİN KİNAZ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
And YAVUZ, Gökhan KARAKOÇ, Mehmet Ufuk CERAN, Alper BAŞBUĞ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON SONRASI BAŞARIYI BELİRLEMEDE SPERM PARAMETRELERİNİN PREDİKTİF DEĞERİ: BİR TERSİYER MERKEZ DENEYİMİ PDF (English)
Fatma BEYAZIT, Havva ORAL, Selen TAFLAN, Muammer DOĞAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI? PDF
Özlem YÖRÜK, Ayşegül ÖKSÜZOĞLU, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Ayla AKTULAY, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
MATERNAL SERUM CA-125 VE ALFA FETO PROTEİN DÜZEYLERİNİN BİRİNCİ TRİMESTER ABORTUSLARIYLA İLİŞKİSİ PDF
Durdu AKARSU, Hatice IŞIK, Ali SEVEN, Hakan TİMUR, Gülenay GENÇOSMANOĞLU TÜRKMEN, Sertaç BATIOĞLU

Derleme

GEBELİKTE ANNENİN ANEMİSİ PDF
Yunus YILDIZ, Elif Gül YAPAR EYİ
KOLPOKLEZİS PDF
Melike DOĞANAY

Olgu Sunumu

VAJİNANIN PRİMER MALİGN MELANOMU:OLGU SUNUMU PDF
Müjdegül KARACA, Cihan TOĞRUL, Özlem ALTINKAYA, Eralp BAŞER, Ebru H BİBEROĞLU, Levent ŞİRVAN, Tayfun GÜNGÖR
İLERİ EVRE OVER KANSERİNİ TAKLİT EDEN GOSSİPİBOMA OLGUSU PDF
Müjdegül KARACA, Cihan TOĞRUL, Özlem ALTINKAYA, Eralp BAŞER, Ebru H BİBEROĞLU, Levent ŞİRVAN, Tayfun GÜNGÖR
SOLUNUM SEMPTOMLARI İLE TANI ALAN BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİNE EŞLİK EDEN FRENİK SİNİR PARALİZİSİ PDF
Ufuk ÇAKIR, Serdar ALAN, Atila KILIÇ, Ömer ERDEVE, Begüm ATASAY, Saadet ARSAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.