Cilt 8, Sayı 33 (2012)

İçindekiler

Orijinal Araştırma

OBEZİTENİN DOĞUM ŞEKLİNE ETKİSİ PDF
Ayla AKTULAY, Özlem YÖRÜK, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
ANTİ-İNKONTİNANS OPERASYONLARI SONRASI REZİDÜEL İDRAR VOLÜMÜ ÖLÇÜMÜNDE ÜRETRAL KATETERİZASYON İLE ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMAS PDF
Melike DOĞANAY, Orhan AKSAKAL, Hüseyin DUMANLI, Gülnur ÖZAKŞİT
GEBELİK TERMİNASYONU İNDİKASYONLARI:ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2000-2011 PDF
Ayten OLGUN, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
İNFERTİL HASTALARIN İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON VE TÜP BEBEK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE BİLGİLENME KAYNAKLARI: ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI VE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFERTİLİTE ÜNİTESİ ANKET ÇALIŞMASI PDF
Aysun DEVRAN, Nafiye YILMAZ, Cavidan GÜLERMAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU

Derleme

PREEKLAMPSİA : ANNE ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR YÖNERGE PDF (English)
Elif Gül YAPAR EYİ
GEBELİKTE İMMÜNİZASYON PDF
İnci KAHYAOĞLU, Serkan KAHYAOĞLU, Özlem MORALOĞLU, Nedim ÇİÇEK
KONJENİTAL VAJEN ANOMALİLERİNİN TANI VE TEDAVİSİ PDF
Özlem MORALOĞLU, Ayhan SUCAK, Kerem TETİK

Olgu Sunumu

METHEMOGLOBİNEMİ TEDAVİSİNDE METİLEN MAVİSİ KULLANILAN BİR YENİDOĞANDA CİDDİ HEMOLİZE BAĞLI SARILIK: OLGU SUNUMU PDF
Sadık YURTTUTAN, Mehmet YEKTA ÖNCEL, Ramazan ÖZDEMİR, Fuat Emre CANPOLAT, Ömer ERDEVE, Uğur DİLMEN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.