Cilt 16, Sayı 3 (2019)

İçindekiler

Editörsen Size
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların D Vitamini Ve Güneşlenme İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma PDF
İlkay Boz, Gamze Teskereci, Fatma Özlem Üner
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Konjenital Hipotiroidi İle Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman
Histeroskopik İstmosel Onarımı Sonrası Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi PDF
Funda Göde, Ali Sami Gürbüz, Gülin Okay, Ahmet Zeki Işık
Doğum Şeklini Tahmin Etmede Baş-Simfizis Mesafesi, Baş İlerleme Mesafesi Ve Kaput Suksadeneum Boyutunun Yeri PDF
Erdinç Sarıdoğan, Nursel Alp Dal, Çağdaş Özdemir, Erkan Şimşek, Özgür Ağlamış
Hipoksik İskemik Ensefalopati Vakalarının Analizi, Sezaryen Doğum ve Hipoksik İskemik Ensefalopati Oranları Arasındaki İlişki PDF
Şule Özel, Cüneyt Tayman, Sabriye Korkut, Umutcan Kayıkçı, Yaprak Engin Üstün
Endovasküler Uterin Arter Embolizasyonu: Myom Tedavisinde Etkin Bir Yöntem PDF
Hasanali Durmaz, Erdem Birgi, Nurullah Doğan
Gebelerde Bulantı ve Kusma İle Helikobakter Pylori İlişkisi PDF
Başak Çakal
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Yatakbaşı Cerrahi Patent Duktus Arteriosusun Ligasyonu Sonuçlarımız PDF
Davut Bozkaya, Atakan Atalay, Cüneyt Tayman, İrfan Taşoğlu
Ankara İlinde Gebelerde 25-Hidroksi Vitamin D ve Paratiroid Hormon Düzeylerinin Kesitsel İncelemesi PDF (English)
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Hayriye Gözde Kanmaz Kutmaz, Sema Arayıcı, Halil İbrahim Yakut, Özlem Moraloğlu, Behzat Özkan
Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi PDF
Cuma Çakmak, Pınar Yalçın Balçık

Derleme

Adölesanlarda Primer Dismenore Ve Tedavi Yaklaşımları PDF
Huri Güvey
Endometrial Poliplere Güncel Yaklaşım Stratejileri XML PDF
Serkan Kahyaoğlu, Yaprak Engin Üstün
Turner Sendromlu Hastalarda Menstrüel Düzen ve Fertilite PDF
Sevgül Fakı, Didem Özdemir, Bekir Çakır

Olgu Sunumu

Ovaryan Matür Kistik Teratom Ve Beraberinde Tubal Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu PDF (English)
Berna Seçkin, Ayla Aktulay, Yaprak Engin Üstün, Hüseyin Yeşilyurt
Üçlü Senkron Primer Over, Endometrium ve Meme Kanseri: Bir Olgu Sunumu PDF (English)
Kadir Çetinkaya, Ebru Yüce


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849