Cilt 16, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Önsöz

14 Mart Tıp Bayramı ve Tıbbiyeli Ruhu PDF
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Editörden Size PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Karın Duvarı Endometriozisi: Vaka Serisi ve Literatür Derlemesi PDF
Oğuzhan Kuru
Yenidoğan Bebeklerin Göbek Kordon Kanında Kurşun ve Civa Düzeyleri PDF
Emine Eroğlu Kaya, Fatih Mehmet Kışlalı, Dilek Sarıcı, Yüksel Kurban
Gebelikte Yaşanan Anksiyete, Depresyon ve Prenatal Distres Düzeyinin Doğum Öncesi Bebeğe Bağlanmaya Etkisi PDF
Nalan Topaç Tunçel, Hatice Kahyaoğlu Süt
Antenatal Nifedipin Kullanımının Patent Duktus Arteriozusa Etkisi PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman
Maternal Aneminin Perinatal Sonuçlara Etkisi PDF
Füsun Karbancıoğlu Cantürk, Selda Songur Dağlı
Parasetamol veya Fentanil Tedavisi Alan Tüp Torakostomili Yenidoğan Bebeklerde Uzamış Ağrı Şiddetinin EDIN Ölçeği İle Değerlendirilmesi PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, Handan Bezirganoğlu, Şerife Suna Oğuz, Nurdan Uraş
Rize İlinde Gestasyonel Diabetes Mellitus Prevalansı PDF
Beril Gürlek, İbrahim Kale
Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinden Taburcu Edilen Bebeklerin Ebeveynlerine Verilen Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Değerlendirilmesi PDF
Sabriye Korkut, Cüneyt Tayman, Nevin İnan Yurdagül, Şule Özel, Esra Beşer Özmen, Burak Ceran, Emel Arsu, Nilüfer Gökay, Gönül Tozlu, Yaprak Engin Üstün

Derleme

Gelecekte Nonavalent (9-valent) HPV Aşısının Türkiye İçin Kullanılabilirliği PDF
İlker Selçuk, Yaprak Engin Üstün
Ülkemizde Yürürlükte Olan Kadın Sağlığını Koruma Politikaları Mevzuatı PDF
Asiye Çiğdem Şimşek, Deniz Çakmak

Olgu Sunumu

Konjenital Lenfanjiektazinin Neden Olduğu Dirençli Şilöz Asidin Propanolol İle Tedavisi: Olgu Sunumu PDF
Özkan İlhan, Sinem Akbay, Senem Alkan Özdemir, Berat Kanar, Şeyma Memur, Meltem Bor, Esra Arun Özer
Premenapozal Dönemde Leiomyomu Taklit Eden Jejunal Gastrointestinal Stromal Tümör PDF
Güler İsrafilova, Şahin Kaan Baydemir, Yavuz Emre Şükür, Can Konca, Cem Somer Atabekoğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849