Cilt 14, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

Editörden Size

Eitörden Size PDF
Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Transvajinal Folikül Aspirasyonunu Takiben Oosit Toplanabilen ve Toplanamayan Kötü Yanıtlı Hastaların Siklus Karakteristiklerinin Karşılaştırılması PDF (English)
Bülent Emre Bilgiç, Enis Özkaya, Tayfun Kutlu, Semra Kayataş Eser, İlhan Sanverdi, Simge Bağcı Türkmen
Evre 3C Endometrioid Tip Endometrium Kanserlerinin Analizi: Evre IIIC1 ve Evre IIIC2 Arasında Sağ Kalım Farkı Var mı? PDF
Hanifi Şahin, Mustafa Erkan Sarı, İbrahim Yalçın, Nazlı Topfedaisi Özkan, Vakkas Korkmaz, Tayfun Güngör, Mehmet Mutlu Meydanlı
Bir Kadın Sağlığı Merkezinde Yapılan Yeni Düzenlemeler Sonrasında Değerlendirilen Cinsel İstismar Vakalarının Analizi PDF
Şule Özel, Hatice Kansu Çelik, Yeliz Çatak, Şebnem Özyer, İmahan Türkeri, Yaprak Engin Üstün
Meningomyelosel Olgularında Prognozu Etkileyen Faktörler ve Eşlik Eden Anomaliler: 40 Olguluk Deneyim PDF
Özkan İlhan, Senem Alkan Özdemir, Nail Özdemir, Sinem Akbay, Berat Kanar, Şeyma Memur, Meltem Bor, Esra Arun Özer
Kliniğimizde 2014-2016 Yılları Arasında Sezaryen Oranı ve Endikasyonları PDF
Çiğdem Kunt İşgüder, Yunus Emre Bulut, Gökhan Yılmaz, Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Nurşah Başol
Histeroskopik Septum Rezeksiyonu Sonrası Gebelik Sonuçları: Retrospektif Bir Çalışma PDF
Oya Soylu Karapınar, İlay Gözükara, Ali Ulvi Hakverdi, Dilek Benk Şilfeler, Hanifi Şahin, Kenan Dolapçıoğlu
Serviks Kanserine Yönelik Verilen Eğitimin Kuran Kursundaki Kadınların Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi PDF
Seyhan Çankaya

Derleme

Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Mehmet Büyüktiryaki, Halil İbrahim Yakut
Alternatif Bir Doğum Yöntemi; Faydaları ve Riskleri İle Suda Doğum PDF
Özlem Uzunlar, Şule Özel, Aytekin Tokmak, Yaprak Engin Üstün
Yenidoğanın Boğmacadan Korunması PDF
Seda Topçu, Yaprak Engün Üstün

Olgu Sunumu

Prematüre Retinopatisi Muayenesi Esnasında Saptanan Sarsılmış Bebek Sendromu Olgusu PDF
Zühal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar, Şerife Suna Oğuz
Birinci Trimesterde Tanısı Konulan ve Doğuma Kadar Sebat Eden Spontan Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu PDF
Keziban Doğan, Mustafa Taze, Özlem Karaahmet
Primer Vagina Leiomyomu: Nadir Bir Olgu PDF
Suna Kabil Kucur, Murat Polat, Ali Seven, Kadriye Beril Yüksel, Cengiz Koçak, İlay Gözükara, Nadi Keskin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.