Cilt 14, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Editörden Size PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Yenidoğan Döneminde Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanısı Alan Hastaların Farmokolojik Tedavi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Nilüfer Okur, Mehmet Büyüktiryaki, Mehmet Yekta Öncel, Nurdan Uraş, Fuat Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz, Halil İbrahim Yakut
Kırşehir İli Adölesan Gebelerde Obstetrik Sonuçlar PDF
Füsun Karbancıoğlu Cantürk, Selda Songur Dağlı
Chiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Karar Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Senem Alkan Özdemir, Nail Özdemir, Ali Karadağ, Özkan İlhan, Esra Arun Özer
İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Retrospektif Değerlendirilmesi PDF
Melda Kuyucu, Mustafa Demir
Klebsiella Sepsisinin Klinik Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılık Paterni: Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 8 Yıllık Deneyimlerimiz PDF
Nilay Hakan, Mustafa Aydın, Ayşegül Zenciroğlu, Gönül Tanır, Nurullah Okumuş
İnfertil Çiftin İlk Basamak Değerlendirmesinde Histerosalpingografi Rutin Herkese Mi Veya Seçilmiş Hastalara Mı Yapılmalı? PDF (English)
Sezcan Mümüşoğlu, Aslıhan Yazıcıoğlu, Özge Senem Yücel, Dila Zengin Kasapoglu, Gürkan Bozdağ
Dondurulmuş Embriyo Siklusunda Embriyo Transfer Zamanlaması Gebelik Başarısını Etkiler Mi? Tek Merkez Deneyimi PDF
Seyhan Sönmez, Mustafa Öztürk, Cem Korkmaz, Ferhan Sönmez, Barış Baykal, Cihangir Mutlu Ercan, Seyit Temel Ceyhan

Derleme

Menopozla İlgili Genitoüriner Sendrom PDF
Hediye Karakoç, Nebahat Özerdoğan, Arzu Kul Uçtu
Kadınlarda Stres Üriner İnkontinansın Farmakolojik Tedavisi PDF
Hatice Kansu Çelik, Burcu Kısa Karakaya, Orhan Seyfi Aksakal, Özlem Evliyaoğlu
İntrapartum Fetal Kalp Hızı Değerlendirmesi PDF
Şebnem Özyer, Şule Özel, Rıfat Taner Aksoy, Yaprak Engin Üstün
İnfertil Hastalarda Değerlendirme Ve Yönetim: Bir Derleme Makalesi PDF
Serkan Kahyaoğlu, Hacer Cavidan Gülerman, Müzeyyen Gülnur Özakşit, Nafiye Yılmaz, Berna Seçkin, Ayşe Seval Özgü Erdinç, Yasemin Taşçı, Hüseyin Yeşilyurt, Ömer Hamid Yumuşak, Yaprak Engin Üstün

Olgu Sunumu

Dekstrokardi İle Birliktelik Gösteren Pulmoner Agenezili Yenidoğan PDF
Handan yaşar, M. Ali Nazlı
Pelvik İnflamatuar Hastalığa Sebep Olan Sıradışı Bir İhmal Edilmiş Gömülü Peser Olgusu PDF (English)
Emre Erdem Taş, Gülin Feykan Yeğin Akçay, Hüseyin Levent Keskin, Ayşe Filiz Yavuz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849