Cilt 13, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Editörden Size

Editörden Size PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya

Orijinal Araştırma

Sivas Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi PDF
Hasan Energin
Uterin Kavitenin Değerlendirilmesinde Histeroskopinin Gözlemciler Arası Tutarlılığı PDF (English)
Selçuk Selçuk, Şebnem Türkyılmaz, Şeyma İçöz, Masum Kayapınar, Mehmet Küçükbaş, Çetin Çam, Ateş Karateke
Gebelik ve Bartolin Absesi: 47 Olgunun İncelenmesi PDF
Hakan Timur, Kadriye Nilay Özcan, Aytekin Tokmak, Hasan Ali İnal, Esma Sarıkaya, Dilek Uygur
Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi PDF
İlknur Münevver Gönenç, Veli Duyan, Sibel İlhan Erkal, Eda Purutçuoğlu, Huriye Kaan Güven
Maternal Hemoglobin, Hematokrit ve Sistemik Arteriyel Basınç ile Yenidoğan Kilosu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi PDF
Hatice Yılmaz Doğru, Bülent Çakmak, Asker Zeki Özsoy, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş
Bütüncül İzlem Modelinin Preterm Bebeklerin Nörolojik Ve Gelişimsel Sonuçları Üzerine Etkisi PDF (English)
Zeynep Eras, H. Gözde Kanmaz, Halil İbrahim Yakut, Nilüfer Güzoğlu, Emre Canpolat, Suna Oğuz, Nurdan Uraş

Derleme

Adolesan Gebelikler PDF
Ali İrfan Güzel, Aytekin Tokmak, Yaprak Engin Üstün
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tensıon Free Vaginal Tape Yöntemi Ve Transobturator Yaklaşımların Karşılaştırılması PDF
Mehmet Sühha Bostancı, Kıvılcım Gören, Gökhan Karakoç, Aykan Yücel

Olgu Sunumu

Amniotik Band Sendromu Olan Bir Yenidoğan Olgusu PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, Handan Bezirganoğlu, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Nurdan Uraş
Fetal İntrahepatik Kalsifikasyon ve Dengeli Resiprokal Translokasyon Taşıyıcılığı PDF
And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Mekin Sezik, Gökhan Karakoç
Boğulmuş Kasık Fıtığını Taklit Eden Inguinal Endometriozis PDF (English)
Murat Özgür Kılıç, Cenap Dener, Serdar Gökay Terzioğlu, Kayıhan Akın, Reyhan Bayrak


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.