Cilt 10, Sayı 38 (2013)

İçindekiler

Orijinal Araştırma

Sağlık Alanında Çalışma Yaşamında Tükenmişlik PDF
Halil İbrahim YAKUT, Satı GÜL KAPISIZ, Sevgi DURUTUNA, Ayşe EVRAN
Üriner İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (Tot) Operasyonunun Kısa Ve Uzun Dönem Etkinliğinin Araştırılması PDF
Bayram SOPALI, Evrim Emre AKSOY, Salih BUDAK, Yunus YILDIZ, Ali Rıza AYDER
Uterin Leiomyom İle Dismenore, Disparoni Ve Non-Siklik Pelvik Ağrı İlişkisinin Değerlendirilmesi PDF
Fatma SALİH
Önceki Multiload 375 Rahim İçi Araç Atılımı Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Araç İçin Risk Faktörü Müdür? PDF (English)
Aylin AKER AYRİM, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN
İleri Anne Yaşı Nedeniyle Yapılan İkinci Trimester Amniyosentez Sonuçlarımız: Üç Yıllık Deneyim PDF
Hülya DEDE, Ömer KANDEMİR, Serdar YALVAÇ, Metin ALTAY

Derleme

Mekanik Kalp Kapağı Olan Gebe Hastalara Yaklaşım PDF
Aslıhan KÜÇÜKER

Olgu Sunumu

Vulvada Leiomyoma Olgusu PDF (English)
Murat ÖZ, Bülent KÖSTÜ, Emre ÖZGÜ
Stafilooksik Omfalit İle Prezente Olan Konjenital Nötropeni Olgusu PDF
Mehmet Yekta ÖNCEL, Ayşe METİN, Celal ÖZCAN, Ümmühan ÇAY, Elif ÇELİKEL, Halil İbrahim YAKUT, Sevim ÜNAL
Konjenital Toksoplazmozisde Antenatal Tanının Önemi: Olgu Sunumu PDF
Ufuk ÇAKIR, Serdar ALAN, Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Ömer ERDEVE, Begüm ATASAY, Erdal İNCE, Saadet ARSAN
Yenidoğanda Nadir Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon PDF
Nurdan FETTAH, Dilek DİLLİ, Nuran UZUNALIÇ, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ, İbrahim KARAMAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.