Cilt 12, Sayı 5 (2015)

İçindekiler

Editörden Size PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya

Orijinal Araştırma

Ovaryan Matür Kistik Teratom Olgularında Tanıya Yaklaşımda Tümör Belirteçlerinin ve Klinik Özelliklerin Önemi PDF
Kerem Doğa Seçkin, Berna Aslan Çetin, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Burak Yücel, Ali Emre Tahaoğlu, Hüseyin Kıyak, Gökhan Yıldırım
Gebelerin İkili ya da Üçlü Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Araştırılması PDF
Ruhat Karakuş
Gebelikte Uyku Apne Sıklığının Değerlendirilmesi PDF
Suna Kabil Kucur, Cüneyt Kucur, Ali Seven, Beril Yüksel, İlay Gözükara, Murat Polat, İsa Özbay, Fatih Şahbaz, Nadi Keskin
Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Veren Bir Merkezde İzlenen Prematüre Bebeklerin Sağlık, Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Alanlardaki Karşılanmamış Gereksinimleri PDF
Emine Bahar Bingöler Pekcici, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Özge Balcı, Pelin Çelik, İclal Ayrancı Sucaklı, İlgi Ertem

Derleme

Adolesan Kontrasepsiyon PDF
Emre Özgü, Halil İbrahim Yakut
Sistemik Lupus Eritematozis ve Romatoid Artritin Gebelik İle Etkileşimi PDF
Turgut Kültür

Olgu Sunumu

Nadir Bir Hipogonadotropik Hipogonadizm Nedeni Olarak Inkontinentia Pigmenti: Olgu Sunumu PDF
Özhan Özdemir, Mustafa Erkan Sarı, Aslıhan Kurt, Vefa Selimova, Cemal Reşat Atalay
Gebelikte Tanısı Konulan Memenin İnvaziv Duktal Karsinomu: Olgu Sunumu PDF
Özlem Şimşek Tanın, Emel Kıyak Çağlayan, Nagihan Sarı, Levent Seçkin, Mustafa Kara, Kasım Çağlayan, Yaprak Engin Üstün


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849