Cilt 12, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Orijinal Araştırma

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkta Adenozin Deaminaz Düzeylerinin Klinik Öneminin Değerlendirilmesi PDF (English)
Burçin SALMAN ÖZGÜ, Emre ÖZGÜ, Tayfun GÜNGÖR, Cavidan GÜLERMAN, Mehmet ŞENEŞ, Mustafa BEŞLİ, Hakan YALÇIN
Gebeliğin İlk Haftalarındaki Maternal Vücut Kitle İndeksinin Olumsuz Maternal Perinatal Sonuçlara Etkisi PDF (English)
Murat BAKACAK, Salih SERİN, Önder ERCAN, Bülent KÖSTÜ, Fazıl AVCI, Hakan KIRAN, Mehmet Sühha BOSTANCI, Zeyneb BAKACAK
Human Papilloma Virus (HPV) Enfeksiyonu ve HPV Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyi ve Genel Eğilimler; Dumlupınar Üniversitesi - Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ndeki Doktor, Hemşire ve Sağlık Personellerini İçeren Anket Taraması PDF
Kadriye Beril YÜKSEL, Halime ŞENCAN, Suna KABİL KUCUR, İlay GÖZÜKARA, Ali SEVEN, Murat POLAT, Nadi KESKİN
Normotansif Gebelerde Maternal Kan Ürik Asit Değerlerinin Gestasyonel Yaş İle Karşılaştırılması PDF
Ülkü METE URAL, Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Aynur KIRBAŞ, Figen KIR ŞAHİN
Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Plazma İnterlökin-18 Düzeyi ve Karotis İntima- Media Kalınlığı Ölçümünün Kardiyovasküler Hastalık Gelişim Riskini Öngörmedeki Rolü PDF
Feyza GÜLER AĞACA, Kerem Doğa SEÇKİN, Mehmet Fatih KARSLI, Nesrin AYDIN, Cihan TOĞRUL, Cavidan GÜLERMAN
Ultrasonografik Belirteçlerin İlk Trimester Gebelik Sonuçlarını Öngörmedeki Rolü PDF
Ebru ERSOY, Ali Özgür ERSOY, Esra YAŞAR ÇELİK, Sibel ÖZLER, Metin ALTAY, Orhan GELİŞEN
Dudak Ve Damak Yarıkları Olan Vakaların Derlenmesi ve Büyümelerinin İzlemi PDF
Avidan KIZILELMA YİĞİT, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN

Derleme

Mülleryan Kanal Anomalileri PDF
Aytekin TOKMAK, Esma SARIKAYA
Koryoamniyonitin Perinatal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi PDF
Sema ARAYICI, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, Birgül SAY, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN

Olgu Sunumu

Pulmoner İnterstisyel Amfizem Tanılı Bir Preterm Bebekte Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı PDF
Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ, Yaşar DEMİRELLİ, Nazan KAVAS, İbrahim CANER, Mustafa KARA
Yenidoğanda Tromboz: Olgu Sunumu PDF
Nilgün ALTUNTAŞ, Emine ERDENİZ, Deniz YILMAZ, Şeyda SEFEROĞLU, Çiğdem HACIFAZLIOĞLU, Mehmet Fatih KIŞLALI


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.