Cilt 11, Sayı 3 (2014)

İçindekiler

Editörden Size

Editörden Size PDF
Salim Erkaya

Orijinal Araştırma

Rahim İçi Araç Uygulanma Zamanında Menstrüel Siklus Günü Dislokasyon Riski Açısından Anlamlı mıdır? Retrospektif Çalışma PDF (English)
Serkan Kahyaoğlu, Murat Tandoğan, Aslı Oskovi, Ebru Biberoglu, Ömer Hamid Yumuşak, Salim Erkaya, Yaprak Engin Üstün, Mahmut Nedim Çiçek
VIN 2/3 Hastalarinda Servikal Kolposkopi Gerekli Midir? PDF (English)
Hakan Yalçın, Murat Öz, İlker Selçuk, Burçin Salman Özgü, Sevgi Ayhan, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
Polikistik over sendromunun adolesan ve erişkinlerde klinik ve laboratuar parametreler açısından karşılaştırılması PDF (English)
Hasan Onur Topcu, Seda Topçu, Aslı Oskovi, Ali İrfan Güzel, Yaprak Engin Üstün, Nedim Çiçek, Nafiye Yılmaz
Semptomatik Patent Duktus Arteriozuslu Prematüre Bebeklerde Cerrahi Ligasyon Sonuçları PDF
Kadir Şerafettin Tekgündüz, Naci Ceviz, İbrahim Caner, Haşim Olgun, Necip Becit, Abdurrahim Çolak
Servikal Serklaj Uygulaması: Retrospektif Analiz PDF (English)
Necati Hançerlioğlu, Semra Eroğlu, Ayla Aktulay, Yaprak Engin Üstün, Dilek Uygur, Nuri Danışman
Anormal Uterin Kanaması Olan Premenopozal Kadınlarda Histeroskopik Bulgular Ve Histopatolojik Tanıların Karşılaştırılması PDF (English)
Sabri Cavkaytar, Mahmut Kuntay Kokanalı, Ufuk Ceran, Ali İrfan Güzel, Levent Sirvan, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Melike Doğanay
Histerektomi Öncesi Yapılan Endometrial Örneklemenin Tanısal Doğruluğunun Değerlendirilmesi PDF
Ömer Hamid Yumuşak, Selçuk Erkılınç, Serkan Kahyaoğlu, Salim Erkaya, Hüseyin Şenyurt

Derleme

Borderline over tümörlerinde cerrahi ve adjuvan kemoterapi PDF
İlker Selçuk, Emre Özgü, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör

Olgu Sunumu

Birinci trimesterde tanı alan bir ikiz gebeliğin tek eşinde Cantrell Pentalojisi PDF (English)
Tuğba Altun Ensari, Dilek Uygur, Ayşe Seval Özgü Erdinç, Ayşe Kırbaş, Salim Erkaya, Nuri Danışman
Postmenopozal bir hastada dev servikal polip PDF (English)
Hasan Ali İnal, Zeynep Hafiza Öztürk İnal


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.