Cilt 11, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Editörden Size PDF
Salim ERKAYA

Orijinal Araştırma

Orak Hücre Anemisi Olan Gebelerde Perinatal ve Maternal Sonuçlar PDF
Raziye Keskin Kurt, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Kenan Serdar Dolapçıoğlu, Dilek Benk Silfeler, Oya Soylu Karapinar, Atilla Karateke
Post Menopozal Kadınlarda Sağ Ve Sol Femur Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi PDF
Runa Özelçi, Berna Dilbaz, Derya Akdağ Cırık, Tuğba Zengin, Pervin Demir, Berrin Yeğenoğlu
Patolojik Umbilikal Arter Doppler Akım Paterni Tesbit Edilen Gebeliklerde Görülen Fetal Anomaliler PDF (English)
Esma Sarıkaya, Özay Oral
Adolesanlarda Adneksiyel Kitleler: 76 Hastanın Analizi PDF
Yusuf Aytaç Tohma, Yetkin Karasu, Berna Dilbaz, Özlem Özdeğirmenci, Eser Çolak
Yenidoğanda Hipoksik İskemik Ensefalopati Tedavisinde Hipotermi Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi PDF (English)
Şerife Suna OĞUZ, Mehmet Yekta Öncel, Melek Akar, Nurdan Uras, Fuat Emre Canpolat, Uğur Dilmen

Derleme

Gebelikte Viral Hepatitler PDF
Hülya Dede, Aytaç Tohma
Preeklempsinin Maternal Sonuçları PDF (English)
Baris Buke, Hasan Onur Topcu, Nilgun Kultursay, Mert Kazandi

Olgu Sunumu

İzole Tuba Torsiyonu Olan Bir Prepubertal Kızda Tek Port Laparoskopik Cerrahi: Olgu Sunumu PDF (English)
Engin Yılmaz, Saynur Sarıcı Yılmaz, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, Çağatay Evrim Afşarlar
Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı İle İzlenen İki Yenidoğanda Rasburikaz Kullanımı PDF
Reyhan Erol Güler, Zeynep Eras


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849