Kütüphaneciler İçin Bilgi

Kütüphanelerin bu açık erişimli dergiyi süreli yayın koleksiyonlarında bulundurmaları ve dergi içeriğine herhangi bir erişim kısıtı uygulamamaları önerilir.