Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir. 2013 yılından beri Google Scholarda yer almaktadır. H-5 indeksi 4 ; H5 Ortanca değeri 7 dir.  2018 itibariyle de DRJI indeksinde yer almış bulunmaktayız.


Cilt 16, Sayı 2 (2019)

Kapak Sayfası
Editörden Size PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Polikistik Over Sendromunda Renin Anjiotensin Aldosteron Sisteminin Plazma Renin Aktivitesi ile Değerlendirilmesi PDF
Özlem Banu Tulmaç, Üçler Kısa
Modifiye Radikal veya Radikal Histerektomi Yapılan Evre I-IIA Serviks Kanserinde Adeno kanser İle Adeno skuamoz Hücreli Kanserin Karşılaştırılması PDF
Varol Gülseren, Mustafa Kocaer, İsa Aykut Özdemir, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı, Kemal Güngördük
Epidermolizis Bülloza: Olgu Serisi PDF
Ferit Kulalı, Hıncal Özbakır, Selcen Kundak, Oğuz Han Kalkanlı, Dilem Eriş, Rüya Çolak, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Tülin Gökmen Yıldırım, Şebnem Çalkavur
Endometrium Kanseri Evre IA Grade I Grade 2 Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Lenfovasküler Alan İnvazyonunu Öngörmedeki Değeri PDF
Koray Aslan, İbrahim Yalçın, Hanifi Şahin, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Transkraniyal Doppler Ultrasonografi İle Serebral Kan Akım Hızının Değerlendirilmesi PDF
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Mehmet Çınar, Yasemin Taşçı, Esra Ataoglu, Bijen Nazlıel
Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Seda Sunar, Hatice Kahyaoğlu Süt
Bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Mavi Kod Verilerinin Retrospektif Analizi PDF
Esra Uyar Türkyılmaz, Nihan Aydın Güzey
Anormal Uterin Kanaması Olan Premenopozal Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi İle Ölçülen Endometrial Kalınlık İle Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması PDF
Erdem Şahin, İlknur Çöl Madendağ, Mefkure Eraslan Şahin, Yusuf Madendağ, Gökhan Açmaz, Fatma Özdemir, Ahmet Emin Mutlu, İptisam İpek Muderris

Derleme

Yaşlı Kadınlarda Üreme Sağlığı PDF
Demet Kokanalı, Yaprak Üstün
Obstetrik Ultrasonografide İntra-Amniyotik Bant ve Benzeri Lineer Ekojeniteler PDF
Ahmet Erol, Ayşe Kırbaş, Yaprak Üstün
Kadın Doğum Hastanesinde Tehlikeli Madde Yönetimi PDF
Yeliz Çatak, Şule Özel, Enes Furkan Şimşek, Yaprak Üstün

Olgu Sunumu

Gebelik Sırasında Henoch-Schönlein Purpurası: Olgu Sunumu PDF (English)
Atakan Tanacan, Fatih Aktoz, Gokcen Orgul, M. Sinan Beksac
Ailevi Glukoz Galaktoz Malabsorsiyonu: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu PDF
Seda Aydoğan, Dilek Dilli, Ferda Özbay Hoşnut, Furkan Donbaloğlu, Ayşegül Zenciroğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849