AMNİYON SIVI EMBOLİSİ SONRASI SAĞ KALIM : OLGU SUNUMU

Reyyan ÖZCAN TEMİZKAN
Şevki ÇELEN
Ayhan SUCAK
Sevtap HAMDEMİR

Özet


Amniyon sıvı embolisi (AFE) gebelikte nadir görülen fakat çok ciddi seyirli bir komplikasyondur. İnsidansı 1:8000 ile 1:80000 arasında değişmektedir. Mortalite oranı %61-86 dır. Neonatal sağ kalım % 40-70’ dir.Vakamız sağlıklı 36 yaşında multigravid eylemin indüksiyonu için yatırılmış 39  haftalık gebeydi. Eylemin aktif fazında AFE gelişti. Başlangıç semptomu akut ve ciddi hipotansiyon,  takiben periferal dolaşım  kollapsı ,siya- noz ve akut solunum yetmezliğidir. Hasta acil olarak sezeryana alındı. Nörolojik olarak fetus sağlam olarak çıkarıldı sonrasında annede ciddi hemoraji ve DIC gelişti. Ciddi koagülopatiye rağmen hasta bir hafta içinde hastaneden taburcu edilebildi. Amniyon sıvı embolisi yönetimi çok zor olan nadir görülen fakat çok ciidi seyirli bir komplikasyondur. Bu sebeple AFE yönetimi deneyimli ve nitelikli hekimlerin bulunduğu multidisipliner hastanelerde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler


Amniyon sıvı embolisi, anaflaktik reaksiyon, koagülopati

Tam Metin:

PDF PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.