Kadın Doğum Hastanesinde Tehlikeli Madde Yönetimi


Özet


Patlayıcı, oksitleyici, alevlenir, kolay alevlenir, çok kolay alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip maddeler tehlikeli maddeler ve müstahzarları olarak tanımla�- nır. Kadın doğum hastaneleri ‘çok tehlikeli’ işyeri olarak sınıflandırılmıştır ve tehlikeli madde faaliyet belgesi alması zorunludur.

Hastanelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alınması 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu kılınmış ve tehlikeli madde yöneti�- mi ile ilgili düzenlemelerin hastane yönetimi tarafından yetkin ve deneyimli bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın (TMGD) rehberliğinde yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Tehlikeli maddelerin sık kullanıldığı hastanelerde hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve diğer çalışanların kullanılan tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek iş kazaları, yaralanma, meslek hastalığına sebebiyet verme, çevre zararı oluşturma, kaza, yangın vb. olasılıkların farkında olması önemlidir. Bu da ancak hastane yönetiminin ve tam gün çalışan TMGD’nin koordine çalışması neticesinde gerçekleştirilebilir.


Anahtar Kelimeler


Tehlikeli madde, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, kadın doğum hastaneleri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.