Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Yatakbaşı Cerrahi Patent Duktus Arteriosusun Ligasyonu Sonuçlarımız


Özet


Amaç: Hemodinamik anlamlı patent duktus arteriozus (HAPDA) medikal kapatma tedavisine cevap vermeyen yatak başı cerrahi PDA ligasyon yapılan hastaların sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde HAPDA tanısı alan ve yatakbaşı cerrahi PDA ligasyonu uygulanan 12 bebek çalışmaya dahil edildi. Demografik özellikler, ameliyat öncesi ve sonrası solunum desteği, oksijen ihtiyacı ve süresi, intraventriküler kanama, bronkopulmoner displazi, hastanede kalış süresi ve mortalite verileri kaydedildi.

Bulgular: Ameliyat edilme yaşı postnatal ortalama 40 (19-60) gün idi. Ameliyat yaklaşık 40 gün sonra bir hasta (% 8) kaybedilirken (sendromik infant), 11 hasta taburcu edilebildi. Hastalarımızda izlemde cerrahi uygulamaya bağlı komplikasyon gelişmedi. Tüm hastalar oksijensiz taburcu edil.

Sonuç: Yatakbaşı cerrahi PDA ligasyonu medikal tedaviye cevap vermeyen HAPDA’lı olgularda güvenli bir yöntem olarak akılda tutulmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Prematüre, PDA, yatak başı cerrahi ligasyon

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.