Obstetrik Ultrasonografide İntra-Amniyotik Bant ve Benzeri Lineer Ekojeniteler


Özet


Gebelik kesesindeki bant ve benzeri lineer ekojen yapılar gebelik prognozunu etkiler, bu nedenle ayırıcı tanı önemlidir. Bant benzeri ekojen lineer yapıların büyük çoğunluğu, klinik olarak önemi olmayan benign uterin sineşilerdir. Daha seyrek olarak, sirkumvallat plasenta görülür. Sirkumvallat plasentanın kanama ve preterm doğumla ilişkisi klinik önem taşır, ancak ultrasonografide sirkümvallat plasenta şüphesi varsa, prognoz genellikle iyidir. Amniyotik bant sendromu çok nadir görülen bir durumdur, ancak ciddi anatomik anormalliklerin gelişim potansiyeline bağlı olarak kötü sonuçlarla ilişkili olabilir.


Anahtar Kelimeler


Amniyotik bant, sineşi, sirkümvallat plasenta

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.