Ankara İlinde Gebelerde 25-Hidroksi Vitamin D ve Paratiroid Hormon Düzeylerinin Kesitsel İncelemesi


Özet


Amaç: Vitamin D eksikliği gebelikte sık görülür. Çalışmamızda geniş bir Türk gebe kohortu değerlendirildi, gebelik süresince D vitamini eksikliği insidansı ve vitamin desteği alma oranlarının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Haziran - Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemiz gebelik izlem poliklinliğine başvuran ve gönüllü olan gebeler ile , yeme alışkanlıkları, yaşam tarzları ve vitamin takviyesi ile ilgili soruların yer aldığı bir anket gerçekleştirdi. Yazılı onamı alınan gebelerden D vitamini ve Paratiroid hormon düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.

Bulgular: Toplam 1088 gebe analiz edildi. Ortalama D vitamini düzeyi 17.5 ± 9.9 ng / mL ve PTH 18.7 ± 11.4 pg / ml idi. Vitamin D eksikliği (<20 ng / ml), 693 (% 63,6) gebede tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen 5 gebenin (% 0.45) yalnızca D vitamini desteği aldığı, 71’inin (% 6.5) multivitamin desteği aldığı saptandı. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre, yaz mevsiminde olmanın (OR: 92.7,% 95 CI 36.4-236; p <0.01), vitamin takviyesi almanın (OR: 2.5,% 95 CI 1.2-5.2; p = 0.01) ve güneşten yararlanmanın ( OR:% 6,4,95 CI 1,29-28,2; p = 0,02) Vitamin D eksikliğinden koruyucu olduğu görülmüştür.

Sonuç: Sonuçlarımız, mevsimsel faklılıklar olabilmekle birlikte, D Vitamini eksikliğinin Türkiye’de de sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu ve ulusal kılavuzlara rağmen oldukça az oranda gebenin vitamin desteği aldığını göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Vitamin D eksikliği, gebelik, Türkiye

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.