Ülkemizde Yürürlükte Olan Kadın Sağlığını Koruma Politikaları Mevzuatı


Özet


Bu çalışmada kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve çıkarılan mevzuat incelenerek tarihsel gelişimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kadın sağlığının belirleyicileri arasında kadının toplumsal statüsü, toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılığı, üreme sağlığını etkileyen faktörlerin sağlıkla ilişkisi yer almaktadır. Son on yılı aşan süredir uluslararası platformda olduğu kadar ulusal düzeyde de sağlıkla ilgili sorunlar, çözüm önerileri ve programlar toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Yaşam boyu, dönemlerine göre “kadın” cinsiyetinin karşılaştığı sorunlar/olaylar farklılık göstermektedir. Yürütülen hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi, gebelik döneminde sağlık hizmetine ulaşımda sürekliliğin sağlanması, normal doğumun ve anne sütünün teşvik edilmesi, öncelikle anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Kadın sağlığı, üreme sağlığı, sağlık hizmeti, kadın sağlığı mevzuatı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.