Endometrial Poliplere Güncel Yaklaşım Stratejileri


Özet


Endometrial polipler reprodüktif çağ kadınlarda görülen ve çoğunlukla asemptomatik olan östrojen bağımlı endometrial lezyonlardır. Çoğunlukla anormal uterin kanama semptomu ile prezente olurlar. Premenopozal kadınlarda semptomatik olduklarında, postmenopozal kadınlarda ise asemptomatik olsalar bile histeroskopik rezeksiyon ve histopatolojik inceleme tercih edilen tedavi yöntemidir. Özellikle ileri yaşta görüldüklerinde, boyut olarak 1.5 cm’den büyük olduklarında, postmenopozal kanama ile beraber olduklarında ve tamoksifen kullanımı ile ilişkili olduklarında endometrial malignite gelişimi ile ilişkili olabilirler.

Anahtar Kelimeler


Endometrial polip, güncel, yaklaşım

Tam Metin:

XML PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.