Modifiye Radikal veya Radikal Histerektomi Yapılan Evre I-IIA Serviks Kanserinde Adeno kanser İle Adeno skuamoz Hücreli Kanserin Karşılaştırılması


Özet


Amaç: Evre I-IIA modifiye radikal veya radikal histerektomi uygulanan adeno kanser (AC) ile adeno skuamoz (ASC) hücreli serviks kanseri hastalarının nüks ve sağkalım sürelerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Erken evre serviks kanseri tanısı ile ve Tepecik Eğitim Araştırma hastanesi jinekoloji onkoloji kliniğinde modifiye radikal ve radikal histerektomi işlemi uygulanan 44 AC ve 20 ASC hastası çalışmaya dahil edildi ve takip edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya kabul edilmeme kriterleri; skuamoz hücreli, küçük hücreli ve andiferansiye histolojik tipli serviks kanseri, ileri evre (evre IIB-IV) hastalar, primer tedavide radyo(kemo)terapi ile tedavi edilen ve takiplere gelmeyen hastalar olarak belirlendi.

Bulgular: Adeno kanser ve adeno skuamoz hücreli erken evre modifiye radikal veya radikal histerektomi uygulanan serviks kanseri hastalarında nüks gelişme oranlarında anlamlı farklılık olmadığı bulundu. Beş yıllık hastalıksız sağkalım süresi AC hastalarında ortalama 91,8% ve ASC hastalarında ortalama 100% olarak hesaplandı (P=0,300). Beş yıllık ortalama toplam sağkalım oranları AC hastalarında %87,0 ve ASC hastalarında %85,3 olarak bulundu (P=0,908). Beş yıllık hastalıksız ve toplam sağkalım süreleri ile yapılan analizde gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı görüldü.

Sonuç: Erken evre modifiye radikal ve radikal histerektomi uygulanan serviks kanserinde nadir görülen histolojik tiplerden adeno kanser ve adeno skuamoz hücreli kanserler arasında nüks, hastalıksız sağkalım ve total sağkalım süreleri açısından anlamlı farklılık olmadığı saptandı.


Anahtar Kelimeler


Adeno kanser, adeno skuamoz hücreli serviks kanseri, radikal histerektomi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.