Gelecekte Nonavalent (9-valent) HPV Aşısının Türkiye İçin Kullanılabilirliği


Özet


HPV enfeksiyonu servikal kanser gelişimi için en önemli neden olup, serviks kanseri vakalarının yaklaşık %70’i HPV tip 16 ve 18’e bağlı olarak gelişir. İkili ve dörtlü HPV aşıları yüksek riskli HPV grubundan tip 16 ve 18’e karşı etkili iken, Nonavalent HPV aşısı ek olarak yüksek riskli HPV tip 31, 33, 45, 52, ve 58’e karşı da etkinlik gösterir. Türkiye’de endemik görülen HPV tipleri; 16, 51, 31, 52, 56, 39, 58 45, 33 ve 18 dikkate alındığında ülkemiz için Nonavalent HPV aşısına ihtiyaç daha net olarak anlaşılacaktır.


Anahtar Kelimeler


HPV, aşı, serviks kanseri, siğil, CIN

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.