Yüksek Riskli HPV DNA Pozitif Olup Histopatolojik Olarak LSIL Tanısı Alan Kadınların 2 Yıllık Takibi


Özet


Amaç: Yüksek riskli Human Papilloma virüs (HPV) DNA pozitif olup histopatolojik olarak düşük grade skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) tanısı alan kadınların 2 yıllık takip sonuçlarının analiz edilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde gerçekleştirildi. 2015 yılında yüksek riskli HPV DNA pozitif olup kolposkopik biyopsi tanısı LSIL olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Standart istatistiksel analizler kullanıldı.

Bulgular: Tanı alan 183 hastanın 82 tanesinin takipte olduğu izlendi. 82 hastanın 38 adeti 2 yıl boyunca takipte kalırken, 44 hasta bir yıl sonrasında takipten çıktı. Hastaların ortanca yaşı 46 idi. Takip sürecinde anormal servikal sitoloji sebebiyle 13 hastaya kolposkopi yapıldı. Kolposkopik biyopsi sonuçları 2 hasta normal, 1 hasta koilositoz, 5 hasta LSIL, 4 hasta yüksek grade skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) ve 1 hasta neoplastik doku fragmanları olarak raporlandı. HSIL ve servikal karsinom olarak bildirilen histopatoloji sonucuna sahip bütün hastalar HPV 16 pozitifti.

Sonuç: İlk başvuru esnasında HPV 16 pozitif olup histopatolojik olarak LSIL tanısı alan olgular çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Düşük grade skuamöz intraepitelyal lezyon, human papilloma virüs, sitoloji

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.