Jinekolojik Kanserli Türk Kadınlarının Dini Ve Geleneksel Uygulamaları


Özet


Amaç: Türk jinekolojik kanserli kadınların şifa aramak için yaptığı dini ve geleneksel uygulamaları incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı olarak, 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bir üniversite hastanesinin Jinekoloji Kliniği, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi ve Onkoloji Servislerinde tedavi gören jinekolojik kanserli hastalar ile yapılmıştır. Araştırma 116 hasta ile tamamlanmıştır.

Bulgular: Araştırmamızda katılımcıların %59.5’ inin namaza/duaya başladığı, %20.7’sinin kutsal su içtiği, %19.8’inin nazarlık kullanmaya başladığı, %15.5’inin türbe ziyareti yaptığı, %12.1’inin bitkisel terapileri kullandığı, %9.5’inin hocaya gittiği, %6.9’unun kurşun döktürdüğü, %6’sının adak/kurban adadığı, %6’sının muska yaptırdığı ve %5.2’sinin tedavi büyüsü yaptırdığı saptanmıştır.

Sonuç: Jinekolojik kanserli çok sayıda hasta, modern kanser tedavisine ek bir tedavi olarak dini ve geleneksel uygulama yapmayı tercih etmektedir. Bununla birlikte, bilgi kaynaklarının genellikle çevreleri ve medya gibi güvenilir olmayan kaynaklar olduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Dini uygulama, geleneksel uygulama, jinekolojik kanser

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.