Bir Kadın Doğum Hastanesindeki Tıbbi Atık Yönetim ve Maliyet Analizi

Şule Özel
Gönül Tozlu
Nilüfer Ercan
Zeynep Tatar
İmahan Türkeri
Ertuğrul Ünkoç
Yaprak Engin Üstün

Özet


Amaç: Çalışmamızda hastanemizdeki 2013-2017 yılları arasındaki Tıbbi ve Patolojik Atıkların yönetiminin incelenmesi ve maliyet analizi yapılarak, maliyeti düşürebilecek yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesin’de 2013-2017 yılları arasındaki Tıbbi Atık miktarı ve etkili olan faktörler; doğum sayısı, Tıbbi ve Patolojik Atık miktarları hastanemiz kayıtlarından alınarak retrospektif olarak incelendi. Tıbbi Atık bertarafı için İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından kilogram başına belirlenen Tıbbi Atık fiyatı referans alınarak yıllık atık maliyetleri hesaplandı.

Bulgular: Beş yıllık süreçte hastanemizdeki toplam doğum sayımız 86.792’dir. Bu süreçteki Tıbbi Atık miktarı (kesici-delici, enfeksiyöz, patolojik vb.) 939.506 kg olarak saptandı. Tıbbi Atık bertarafı için özel sektöre ödenen ücret 2.489.863 TL ve Patolojik Atık (plasenta, fetus, doku vb.) miktarımız 91.772 kg ve patolojik atık bertarafı için sektöre ödenen ücret 237.951 TL (tıbbi atığa ödenen ücretin % 9,5‘i) olarak tespit edildi. 2017 yılında Tıbbi Atığa ödenen toplam ücretin yıllık gerçekleşen doğum sayısına oranı; 2013 yılındaki değere göre % 40, 2016 yılındaki değere göre % 21,7 azalmıştır.

Sonuç: Kadın doğum hastanesi olmamız sebebiyle oluşan Patolojik Atıkların (İnsani patolojik atık) bertaraf edilmesi için ödenen ücret hastanemize ciddi mali yük getirmiştir. 2018 yılına kadar geçen 5 yıllık süreç içinde hastanemiz bünyesinde Tıbbi Atık miktarını azaltmak için geliştirilen politikalar neticesinde Tıbbi Atık için ödediğimiz ücrette dereceli bir azalma olmuştur. Bununla birlikte, 2017 yılında Tıbbi Atık yönetmeliğinde yapılan değişikliğe uygun olarak, hastaneler tarafından belediyelerin tahsis ettiği özel bir alana Tıbbi Atık içerisindeki patolojik atıkların defin işlemi yapılırsa sektöre patolojik atıkların bertarafı için ödenen ücret ödenmeyerek hastanemiz yıllık ortalama 47.000 TL daha tasarruf edecektir.


Anahtar Kelimeler


Tıbbi atık, patolojik atık, bertaraf, maliyet

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.