Bir Kadın Doğum Hastanesindeki Tıbbi Atık Yönetim ve Maliyet analizi

şule özel
gönül tozlu
nilüfer Ercan
zeynep Tatar
imahan türkeri
yaprak Engin Üstün

Özet


Amaç: Çalışmamızda hastanemizdeki 2013-2017 yılları arasında tıbbi atık ve patolojik atıkların yönetimi ve maliyeti analiz edilerek, maliyeti düşürebilecek yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (ZTB) 2013-2017 yılları arasında tıbbi atık miktarı ve etkili olan faktörler; doğum sayısı ve ameliyat olan hasta sayıları atık birimindeki raporlardan alınarak retrospektif olarak incelendi. Tıbbi atık bertarafı için İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından kilogram başına belirlenen tıbbi atık fiyatı baz alınarak yıllık atık maliyetleri hesaplandı.

Bulgular: Beş yıllık süreçte hastanemizdeki toplam doğum sayımız 86,792 dir.  Bu süreçteki tıbbi atık miktarı (Kesici-delici, enfeksiyöz, patolojik vb.) 939,506 kg olarak saptandı. Tıbbi atık berterafı için özel sektöre ödenen ücret 2.489.863 TL ve patolojik atık (plasenta, fetus, doku vb.) miktarımız 91.772 kg ve patolojik atık berterafı için sektöre ödenen ücret 237,951 TL (tıbbi atığa ödenen ücretin% 9.5‘i) olarak tespit edildi.

 Sonuç: Kadın doğum hastanesi olmamız sebebiyle oluşan patolojik atıkların (İnsani patolojik atık) bertaraf edilmesi için ödenen ücret hastanemize ciddi mali yük getirmiştir. 2017 de tıbbi atık yönetmeliğinde yapılan değişikliğe uygun olarak, hastaneler tarafından belediyelerin tahsis ettiği özel bir alana Tıbbi atık içerisindeki patolojik atıkların defin işlemi yapılırsa sektöre patolojik atıkların bertarafı için ödenen ücret ödenmeyerek hastanemiz yıllık ortalama 47,000 TL tasarruf edecektir.


Anahtar Kelimeler


Tıbbi Atık 1; Patolojik Atık 2; Bertaraf 3; Maliyet 4Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.