Yaşlı Kadınlarda Üreme Sağlığı


Özet


Üreme sağlığı, üreme sistemi ve onun fonksiyonlarına ilişkin hastalık ya da sakatlık olmaması ve zihinsel ve sosyal açıdan bütünüyle iyi olma durumudur. Üreme sağlığı aynı zamanda insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması, üreme yeteneğine sahip olmaları, üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne sahip olmaları demektir. Doğurganlığı içerisinde barındırdığı için doğurganlığın sona erdiği menopoz ve menopoz sonrası yaşlı kadınlar için bu konu genellikle göz ardı edilmektedir. Halbuki, üreme sağlığı kadın-erkek, genç-yaşlı bütün bireylerin temel hakkı olarak kabul edilmelidir. Biz bu derlememizde 50 yaş üstü ve yaşlı kadınların üreme sağlığı konularındaki sorunlarına eğilmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler


Sağlık, kadın, üreme, yaşlı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.