Maternal-Fetal Cerrahide Anestezi Uygulamaları

Onur Özlü

Özet


Fetal cerrahi anne ve fetal hastayı ilgilendirdiği için fetal-maternal cerrahi olarak adlandırılabilir. Fetusun tedavisi için fizyolojik özellikleri birbirinden farklı iki hastaya anestezi uygulanmaktadır. Fetal cerrahide anestezi uygulamaları doğum ve pediatrik anestezi eğitimi ile farklı disiplinlerin beraber çalışmasını gerektirir. Anestezik ajanların gelişen beyin dokusuna nörotoksik etkileri üzerine ileri araştırmalar devam etmektedir. Ağrılı uyaranlara bağlı olarak fetusun gelişen sinir sistemindeki değişikliklerin uzun dönem etkileri olduğu bilinmektedir. Fetal cerrahi işlemler midgestasyon intrapartum cerrahiler, minimal invaziv girişimler, ve ex utero intrapartum tedaviler (EXIT) olmak üzere üç grupta toplanır. Anestezi teknikleri, lokal anestezi ve sedasyondan, genel anestezi ve nöroaksiyel anesteziye kadar değişebilir. Cerrahi teknik, anne fetus için risk fayda dengesi, ve önceliklş gereksinimler optimal anestezi planının yapılmasında önemlidir.

Bu derlemede; gebedeki fizyolojik değişikliler, fetusun anestezi açısından fizyolojik özellikleri, etik konular, anestezinin fetusa etkileri, cerrahi tekniklere göre anestezi ugulamaları gözden geçirilecektir.


Anahtar Kelimeler


Fetal cerrahi, anestezi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.