Karın Duvarı Endometriozisi: Vaka Serisi ve Literatür Derlemesi


Özet


Amaç: Karın duvarı endometriozisinin klinik ve patolojik özelliklerini belirlemek ve literatürü gözden geçirmek.

Gereç ve Yöntemler: 2014 ve 2017 yılları arasında kliniğimizde tanı konulup cerrahi müdahale yapılan 9 hastalık vaka serisini gözden geçirdik.

Bulgular: Hastalardan biri hariç hepsinde sezaryan doğum öyküsü vardı. Hastaların çoğunda (7/9, %77.7 ) insizyon altında siklik ağrı şikayeti mevcuttu. Tüm hastalarda lezyonun geniş eksizyonu yapıldı. Endometriotik lezyonların patoloji ile ortalama çapı 4 cm bulundu. 20 ay medyan takip süresince (4-48 ay) hiçbir hastada nüks gorülmedi.

Sonuç: Öykü ve sonografik incelemeye dayanarak, karın duvarı endometriozisini teşhis etmek güvenilirdir. Geniş eksizyon, iyileştirici bir tedavidir.


Anahtar Kelimeler


Endometriozis, skar, karın duvarı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.