Adolesanlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı


Özet


Adolesanların cinsel ve üreme hakları, uluslararası insan haklarıdır ve saygı gösterilmelidir. Bu dönemde riskli cinsel davranışlar sonucu oluşan çok erken yaşta gebelikler ve çocuk doğurma, güvenli ve yasal olmayan abortuslar, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar ve infertilite gibi üreme sağlığını etkileyen bazı problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Adolesanlar özel cinsel ve üreme sağlığı ihtiyaçlarına sahiptirler. Bu ihtiyaçlar bilgi eksikliği, toplumsal baskı, evlenmemiş adolesanlar için yetersiz ve kontrasepsiyonun sağlanmasını engelleyen yasa ve politikalar ile hizmet sağlayıcılar arasındaki yargılayıcı davranışlardan dolayı tam olarak karşılanamamaktadır. Sistematik derlemeler adolesanlarda, riskli cinsel davranışlarla ilgili olumsuz sonuçların kontrolü ve önlenmesi için cinsel sağlık eğitimi, danışmanlık ve devamlılık gösteren doğum kontrol metotlarının desteklenmesini içeren kapsamlı müdahaleleri önermektedir.


Anahtar Kelimeler


Adolesan cinsel sağlığı, üreme sağlığı, cinsel sağlık eğitimi, adolesan gebelik, kontrasepsiyon

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.