Over Kanseri Perspektifinde BRCA Gen Mutasyonları Ve Herediter Meme ve Over Kanser Sendromu


Özet


Over kanseri en çok ölümle sonuçlanan jinekolojik kanser olup, tarama çalışmalarıyla beraber önleyici girişimler ile ölüm oranlarının azaltılması için çok fazla çalışma vardır. Hastalık çoğunlukla sporadik gelişse de, ailesel faktörler ve genetik kökenli yatkınlık bazı bireyleri toplumsal oranlara göre artmış bir risk kuşağına sokmaktadır. Ailesel over kanseri yatkınlığı olan kişilerde en sık BRCA gen mutasyonları tespit edilmiş olup, BRCA gen mutasyonu taşıyan kişilere verilecek olan hizmetler; genetik danışmanlık, tarama ve koruyucu girişimler belli bir perspektif içerisinde tecrübeli bir ekip tarafından multi-disipliner bir yapıda yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


BRCA, over kanseri, tarama, takip

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.