Gebelik Ve Sigara Bırakma

Serkan Kahyaoğlu
Şule Özel
Yaprak Engin Üstün
Cevdet Erdöl

Özet


Sigara kullanımı toplum sağlığı sorunu olmasının yanında maternal ve fetal morbiditeye neden olan bir antenatal risk faktörüdür. Gebelikte sigara içilmesi düşük doğum ağırlığı, preterm doğum, erken membran ruptürü, intrauterin gelişme kısıtlılığı, ektopik gebelik ve perinatal mortalitede artış ile ilişkilidir. Yenidoğanlarda ise sigara dumanına maruziyet astım, infantil kolik, depresyon ve çocukluk obezitesi ile ilişkili bulunmuştur. Gebelik öncesinde sigara kullanan kadınlar gebe kaldıklarında genellikle sigarayı bırakmaya motive olmalarına rağmen bunu başarmak için profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirler. Gebelik öncesinde veya gebelikte mümkün olan en erken gebelik haftasında sigaranın bırakılması ile perinatal sonuçlar iyileşmektedir. Sigarayı bırakmada bilgi verme, kognitif ve davranışsal tedaviler, hipnoz, akupunktur ve farmakolojik tedavi kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavilerin güvenilirliği ve etkinliği belli olmadığından sigarayı bırakmak için gebelikte kullanımları önerilmemektedir.

Anahtar Kelimeler


Gebelik, sigara bırakma

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.