Alternatif Bir Doğum Yöntemi; Faydaları ve Riskleri İle Suda Doğum

Özlem Uzunlar
Şule Özel
Aytekin Tokmak
Yaprak Engin Üstün

Özet


Tarihi çok eski zamanlara kadar dayanan suda doğum, son yıllarda popülaritesi giderek artan bir alternatif doğum yöntemi olmuştur. Doğum eyleminin birinci evresini kısalttığı, analjezik ve rejyonel anestezi ihtiyacını azalttığı kanıtlanmıştır. Her ne kadar olumsuz maternal ve neonatal sonuçlarla ilişkisi gösterilememişse de, meydana gelebilecek bazı potansiyel riskler nedeniyle uygulanma koşulları ile ilgili bilimsel kuruluşlar arasında tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Gerekli koşulların sağlanması halinde bizim gibi sezaryen oranı yüksek seyreden ülkelerde anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla uygulanabilir bir yöntem olarak görünmektedir. Ancak, suda doğumun doğum pratiğine yerleşebilmesi için olası yarar ve riskler dengesinin kurulduğu yasal düzenlenmelerin oluşturulması gerekmektedir. Bu derlemede amacımız suda doğumla ilgili genel bilgiler vermek, uygulama tekniğinden bahsetmek, olası faydalar ve riskler hakkındaki güncel verileri paylaşmak ve bu konuda geleceğe yönelik projeksiyonlar sunmaktır.


Anahtar Kelimeler


Alternatif doğum metodu, hidroterapi, komplikasyon, maternal ve fetal riskler, suda doğum

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.