Gebelik Sırasında Henoch-Schönlein Purpurası: Olgu Sunumu


Özet


Yirmi beş yaşında bir hasta, her iki bacakta palpe edilebilen purpura ve bipedal ödem şikayetleri ile dördücü gestasyonel haftada hastaneye başvurdu. Hastanın 12 yaşında tanısı konulmuş olan Henoch-Schönlein purpura (HSP) hikayesi mevcuttu. Erkek kardeşine de aynı hastalık için tanı konulmuştu. Hastaya gebeliği süresince aktif müdahalede bulunulması gerekmedi. Ayrıca ciddi bir obstetrik komplikasyon da gözlenmedi. Dikkatli şekilde takip edilen HSP tanılı gebelerin başarı ile doğurtulabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler


Henoch-Schönlein purpurası, gebelik, vaskülit

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.