Premenapozal Dönemde Leiomyomu Taklit Eden Jejunal Gastrointestinal Stromal Tümör


Özet


Giriş: Adneksiyel kitlelerin %90’ı benign karakterli olup, jinekolojik nedenli hastane başvuruları arasında üst sırada yer almaktadır. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan adneksiyel kitleler jinekolojik nedenlerle kıyaslandığında daha az görülür. Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) tüm gastrointestinal tümörlerin %1’ inden azından sorumludurlar. Klinik semptomlar tümör boyutuna ve lokalizasyonuna bağlı olarak kanama, ağrı, iştahsızlık, yutma güçlüğü, sarılık ve akut batına kadar değişmektedir.

Olgu: 48 yaşında, G3 P3, kadın hasta menstrüel düzensizlik ve sol kasık ağrısı şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Jinekolojik muayenesinde sol adneksiyel alanda hareketli ve sert bir kitle palpe edildi. USGdeuterus ve mesane üst-ön komşuluğunda 7×6 cm’lik solid, heterojen kitle izlendi. Subseröz saplı myom olarak değerlendirildi. Tomografi raporunda da adneksiyel kitle ve myom ayrıcı tanısı yapılamadı. Pfannensteil kesi ile batına girildi. Gözlemde jejunumdan kaynaklanan 6×6.5 cm çapında düzgün kenarlı kitle izlendi. Kitle segmenter rezeksiyon ile çıkarıldı ve uç-uca anastomoz yapıldı. Kesin sonuç paraffin incelemeye bırakıldı. Patoloji raporu GİST olarak raporlandı. Postoperatif üçüncü günde hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.

Tartışma: Adneksiyel kitle ayırıcı tanısında, özellikle hareketli kitlelerde, ince bağırsak kaynaklı kitleler de göz önünde bulundurulmalıdır. Gastrointestinal stromal tümörler çoğunlukla benign karakterli olduğundan esas tedavi cerrahi rezeksiyondur, ancak prognostik faktörlerin tümü birlikte değerlendirilerek tıbbi tedaviye karar verilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Adneksiyel kitle, cerrahi, gastrointestinal stromal tümör, imatinib

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.