Turner Sendromlu Hastalarda Menstrüel Düzen ve Fertilite


Özet


Turner sendromu X kromozomlarının birinin yokluğu veya yapısal anormalliğine bağlı gelişen bir seks kromozom anormalliğidir. İnsidansı 100.000 canlı kız doğumda 50 veya 2500’de 1 olarak bildirilmiştir. Hastaların %20 -30’u spontan puberte bulguları gösterirken sadece %2-5’inde spontan menstrüasyon ve gebelik görülebilir. Bu nedenle fertilite Turner sendromlu hastaların ve ailelerinin karşılaştığı ve ilgilendiği en önemli sorunlardan birisidir. Evlat edinme, taşıyıcı annelik, oosit bağışı ve in vitro fertilizasyon, bu hastaların çocuk sahibi olmaları için başlıca seçeneklerdir. Son yıllarda başta oosit bağışı olmak üzere yardımcı üreme tekniklerinin geliştirilmesi ile bu hastaların çocuk sahibi olma ihtimalleri arttırılmıştır. Bu derlemede Turner sendromlu hastalarda fertilite seçenekleri incelenmiş ve ister spontan ister yardımcı üreme teknikleri ile olsun gebelik planlandığında anne ve fetus için genel popülasyonla kıyaslandığında daha sıklıkla karşılaşılabilecek komplikasyonlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Turner sendromu, fertilite, östrojen replasman tedavisi, kardiyak komplikasyonlar

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.