Bir Kadın Sağlığı Merkezinde Yapılan Yeni Düzenlemeler Sonrasında Değerlendirilen Cinsel İstismar Vakalarının Analizi

Şule Özel
Hatice Kansu Çelik
Yeliz Çatak
Şebnem Özyer
İmahan Türkeri
Yaprak Engin Üstün

Özet


Giriş: Cinsel istismara uğrayan kadınların uzun dönem ruhsal ve bedensel iyilik halinin korunması için yapılacak kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulamaktır.

Gereçler ve Yöntem: Ocak-Eylül 2017 tarihleri arasında, SBÜ. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi’ne başvuran cinsel saldırı mağduru adli vakalar hastanemiz adli vaka birimindeki kayıtlarından retrospektif olarak analiz edildi. Cinsel istismar vakalarının yaş, gravida, parite, gebelik durumu, medeni durumu, vakaya eşlik eden makam, aynı olay için kaçıncı adli muayenesi olduğu, yatış durumu, darp bulgusu, yapılan testler, kim tarafından muayene edildiği, Cinsel İstismar Vaka takip kartı (CİV takip kartı) doldurup doldurulmadığı, aydınlatılmış onam varlığı, olay zamanı, alkol-narkotik kullanımı kayıtlardan çıkarıldı.

Bulgular: Ocak-Eylül 2017 tarihleri arasında hastanemizde 14 bilirkişi inceleme raporu, 182 iddet müddeti raporu düzenlenmesi için muayene, 16 kadın mahkum muayenesi, 31 cinsel istismar hastası ve 7 trafik kazası-suisid-elektrik çarpması nedeni ile gebe kadına durum bildirir rapor düzenlemesi yapılmıştır. Haziran 2017 sonrası değerlendirilen muayenesi yapılan 9 vakaya CİV takip kartı verildi.

Sonuç: Uygun tedbirler alınmadığı takdirde cinsel istismarın kadının beden ve ruh sağlığı üzerine olan zararlı etkileri progresif bir etki gösterebilir. Bu mağdurların uzun dönem sağlığı için kurumlararası koordinasyonun önemi büyüktür


Anahtar Kelimeler


Cinsel istismar, kadın, kurumlararası işbirliği

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.