Sakrokoksigeal ve Orofarengeal Teratomlu İki Yenidoğan Olgusu


Özet


Teratomlar genellikle infantil dönemde tanı alan, en çok sakrokoksigeal bölgede yerleşen konjenital tümörlerdir ve histopatolojik olarak çoğunlukla benigndir. Olguların prognozu, büyüklük, yerleşim yeri ve doğumdaki gebelik haftası gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Orofaringeal teratomlar oldukça nadir görülmekte olup epignatus olarak da adlandırılırlar. Esas tedavi cerrahidir. Bu sunumda, yerleşim yerleri ve prognozları farklı olan iki konjenital teratom olgusu takdim edilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Sakrokoksigeal, orofarengeal, teratom, yenidoğan

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.