Yenidoğanın Boğmacadan Korunması

Seda Topçu
Yaprak Engün Üstün

Özet


Boğmaca, çocukluk çağında ciddi komplikasyonlarla seyreden, özellikle yenidoğan ve erken bebeklikte ölümcül olabilen akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Çocukluk çağında yapılan boğmaca aşısı ile ömür boyu bağışıklık sağlanamamaktadır. Anneden geçen koruyucu antikorları olmayan bebekler boğmaca aşısı ile immünite oluşturana kadar boğmaca enfeksiyonuna duyarlıdır. Bu dönemde bebekleri boğmaca enfeksiyonundan korumaya yönelik stratejiler geliştirilmiştir. Bu derlemede yenidoğanı boğmacadan “koza stratejisi” ve “maternal bağışıklama” ile koruma yöntemleri değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


boğmaca, yenidoğan, koza stratejisi, maternal bağışıklama

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.