İnfertil Hastalarda Değerlendirme Ve Yönetim: Bir Derleme Makalesi

Serkan Kahyaoğlu, Hacer Cavidan Gülerman, Müzeyyen Gülnur Özakşit, Nafiye Yılmaz, Berna Seçkin, Ayşe Seval Özgü Erdinç, Yasemin Taşçı, Hüseyin Yeşilyurt, Ömer Hamid Yumuşak, Yaprak Engin Üstün

Özet


İnfertil hastaların doğru yönetimi ve değerlendirilmesi hastaların tedavi prognozları açısından büyük önem taşır. Son yıllarda infertilite prevelansındaki artışla beraber tedavi seçeneklerinin arasından tedaviden kaynaklanan morbiditeyi ve tedavi maliyetini azaltmak adına hastalar için en uygun olanının seçilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. İnfertilite için yapılan medikal ve cerrahi tedavilerin etkinliği ile ilgili yapılan çalışma sayısı arttıkça hastaların klinik özelliklerine göre tedavi seçeneklerinin öncelik sırası da değişmektedir. İnfertilite alanında bilimsel literatürdeki en yeni, güvenilir ve kanıta dayalı tıp perspektifinde en doğru yayınlardan yararlanarak hasta yönetim algoritmalarını hastalık bazında hazırlayarak derledik.

Anahtar Kelimeler


İnfertilite, değerlendirme, yönetim, algoritma

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.